ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2014-02-04 13:30:01 Aktualności

Wykonanie dwóch tablic informacyjno-promocyjnych dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków, Grotniki Duże gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”
więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-01-31 10:32:01 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn w roku 2014. więcej»

Obwieszczenie z dnia 17.01.2013r.

2014-01-24 13:15:12 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej»

Otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadania publicznego

2014-01-22 10:50:26 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie” więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.7.2013.2014

2014-01-10 13:44:59 Aktualności

- budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zasilanej ze stacji transformatorowej Łęka II, wraz z demontażem, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych :
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty ZITŚ.7021. 21 .2013

2013-12-10 09:25:45 Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

2013-12-03 15:50:21 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6220.2.2013

2013-11-29 12:04:33 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „budowa tuczarni dla trzody chlewnej o obsadzie 9600 sztuk(warchlaki 252 DJP, tuczniki 672 DJP) oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid.601/12 i 853”.
więcej»

OBWIESZCZENIE z dnia 13.11.2013r.

2013-11-13 14:26:36 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.6.2013

2013-11-08 13:47:12 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.6.2013 z dnia 08.11.2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn: przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, zasilanej ze stacji Łęka III więcej»