Otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego

2013-03-20 21:20:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie” więcej»

Obwieszczenie z dnia 14.03.2013r.

2013-03-15 07:59:23 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2013-03-15 07:57:08 Aktualności

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
więcej»

Obwieszczenie z dnia 5.03.2013

2013-03-06 11:36:21 Aktualności

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2013-03-01 22:34:17 Aktualności

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2013-02-27 17:59:29 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013

2013-02-25 12:32:31 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.4.2012.2013

2013-02-14 11:04:14 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.4.2012.2013 z dnia 14 luty 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012.2013

2013-02-14 11:01:38 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2012.2013 z dnia 14 luty 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie z dnia 12.2.2013

2013-02-13 13:24:33 Aktualności

o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego
więcej»