Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 czerwca 2020 r.

2020-06-15 14:33:54 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 15.06.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0135 położonej w obrębie Ucisków więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 czerwca 2020 r.

2020-06-15 14:21:13 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 15.06.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Brzostków o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzostków więcej»

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-05-19 10:07:17 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni zawiadamia, że z uwagi na stan epidemii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie będzie więc możliwe przeprowadzenie rozprawy administracyjnej i oględzin, ustalonych obwieszczeniem znak: KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG z dnia 13 marca 2020r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, należących do Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 maja 2020 r.

2020-05-13 13:43:55 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Stacja telekomunikacyjna nadawczo - odbiorcza WA-0135 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w Uciskowie" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-13 11:39:29 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-13 11:36:02 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Brzostków więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-08 12:19:28 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych BRZOSTKÓW"
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 maja 2020 r.

2020-05-08 11:42:16 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Winiary Wiślickie"
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 maja 2020 r.

2020-05-06 20:01:38 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki - Ostrowce - Górnowola - Pawłów" więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2020-05-05 08:06:54 Aktualności

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w związku z inwestycją pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn

więcej»