ZAPROSZENIE

2012-03-26 12:06:48 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

2012-03-20 11:17:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni działek. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-03-20 11:16:25 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Korczynie.
więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2012-03-13 10:02:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość rolna położona w Grotnikach Dużych.

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-03-01 08:51:28 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn ogłasza przetarg ograniczony na usunięcie 30 000m2 krzewów znajdujących się na terenie działki nr 1621 – obręb Nowy Korczyn dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2012-02-28 08:48:04 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość zabudowana położona w Brzostkowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2012 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-02-28 08:46:14 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 69/1 obręb Ostrowce o powierzchni 8 558 m2 KW – KIIB/00018634/0. Nieruchomość zabudowana – budynek byłej szkoły podstawowej
który odbędzie się w dniu 30.03..2012 roku, o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2012-02-21 08:40:32 Aktualności

wykaz nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-02-14 14:59:41 Aktualności

1. Nieruchomość rolna położona w Brzostkowie.
2. Nieruchomość rolna położona w Strożyskach.
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2012-02-13 15:11:26 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD BERLIET CAMIVA
więcej»