Obwieszczenie

2011-10-11 13:19:24 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU

2011-10-04 14:05:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 04.11.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie

2011-09-28 11:04:48 Aktualności

Została wydana decyzja znak: ZITŚ.7639.1.10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Nidzie na terenie miejscowości Nowy Korczyn na terenie działek nr ewid. 1621, 1642, 1650 ,2022 położonych w miejscowości Nowy Korczyn w wariancie I. więcej»

Obwieszczenie

2011-09-28 11:00:27 Aktualności

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Nowy Korczyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :przebudowie budynku OSP ( wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebudowa instalacji wod.kan i elektrycznej) i budowa zbiornika na ścieki z przyłączem sanitarnym, zlokalizowanego na działce nr ewid. 430 w Czarkowach gm. Nowy Korczyn
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-09-12 22:10:24 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z drzew o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm rzeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 152 m. Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn ( działka po byłej Szkole Podstawowej).
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-09-12 22:00:31 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z drzew przeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 622 m. Badrzychowice gm. Nowy Korczyn.

więcej»

Zaproszenie

2011-09-12 21:45:39 Aktualności

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Parchocin na odcinku 450 mb
więcej»

OGŁOSZENIE PRZETARG II

2011-08-29 10:19:47 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r. więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2011-08-29 09:52:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się  w dniu 30.09.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2011-08-24 07:51:12 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zawiadamia, że w dniu 28.12.2009 roku na dwukrotnie uzupełniany dokumentacją wniosek w dniu 17.02.2010r. (data wpływu 26.02.2010r.) oraz w dniu 10.03.2010r.(data wpływu15.03. 2010r.). Sp. AKSON Bogna Szewczyk w Krakowie ul. Zamoyskiego 53/5 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stopnia wodnego z małą elektrownią wodną na rzece Nidzie o mocy zainstalowanej ok.600 KW na terenie działek nr 1621, 1642, 1650 oraz 2022 położonych w miejscowości Nowy Korczyn .
więcej»