OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2012-03-13 10:02:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość rolna położona w Grotnikach Dużych.

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-03-01 08:51:28 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn ogłasza przetarg ograniczony na usunięcie 30 000m2 krzewów znajdujących się na terenie działki nr 1621 – obręb Nowy Korczyn dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2012-02-28 08:48:04 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość zabudowana położona w Brzostkowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2012 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-02-28 08:46:14 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 69/1 obręb Ostrowce o powierzchni 8 558 m2 KW – KIIB/00018634/0. Nieruchomość zabudowana – budynek byłej szkoły podstawowej
który odbędzie się w dniu 30.03..2012 roku, o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2012-02-21 08:40:32 Aktualności

wykaz nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-02-14 14:59:41 Aktualności

1. Nieruchomość rolna położona w Brzostkowie.
2. Nieruchomość rolna położona w Strożyskach.
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2012-02-13 15:11:26 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD BERLIET CAMIVA
więcej»

Obwieszczenie

2012-02-08 11:03:37 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 07 luty 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

2012-01-31 12:55:03 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonychdo sprzedaży w drodze przetargu.

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-01-27 15:03:38 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD POŻARNICZEGO BERLIET więcej»