Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2011-08-16 21:20:33 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn z dniem 12.08. 2011 roku ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym. więcej»

Obwieszczenie

2011-08-02 14:52:24 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 29.07.2011 r. zostało wydane postanowienie ZNAK:ZITŚ- 7639.2.2011
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla „ przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713”
więcej»

Obwieszczenie

2011-07-13 14:35:56 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.2.2011 z dnia 12.07.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2011-06-30 15:29:18 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 02.08.2011 roku, o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-06-30 15:27:38 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 02.08.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-06-30 15:25:49 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 04.08.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

ZAPROSZENIE

2011-06-30 15:23:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: opracowanie studialne p.n. Analiza- kosztowo – terminowa oraz wstępna koncepcja architektoniczno – stylistyczna na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Korczyna o wartości poniżej 14000 Euro więcej»

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

2011-06-16 15:17:55 Aktualności

Biuro Rady Gminy w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że w dniu 30 maja 2011 r. została opublikowana Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. Nr 109, poz. 627). Ustawa wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2011 r. więcej»

Obwieszczenie

2011-06-06 07:56:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zawiadamia, że na żądanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce –Rejon Busko Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
więcej»

Obwieszczenie

2011-06-02 13:41:24 Aktualności

Urząd Gminy Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku AKSON Bogna Szewczyk ul. Zamoyskiego 31/202 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Nidzie więcej»