Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 maja 2009 roku

2009-05-21 13:10:39 Aktualności

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-15 14:51:17 Aktualności

-dokończeniu rozbudowy i nadbudowy budynku przy istniejącej remizie OSP na cele wiejskiej świetlicy integracyjnej, więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-04-02 20:42:27 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 02 kwietnia 2009r..
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Przetarg na sprzedaż samochodu marki POLONEZ

2009-02-17 22:48:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn
Ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu marki
POLONEZ
więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/3/09

2009-01-21 22:07:44 Aktualności

W sprawie przebudowy kompleksu stadionowego, rozbudowie budynku muszli koncertowej o zespół szatniowo -administracyjny wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/1/09

2009-01-21 16:40:32 Aktualności

W sprawie budowy wodociągu tranzytowego „NIDA 2000” na odcinku Nowy Korczyn-Solec Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/2/09

2009-01-21 16:36:17 Aktualności

W sprawie budowy chodnika dla pieszych więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP-1/09

2009-01-21 16:31:48 Aktualności

W sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS GSM” więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-12-31 12:39:08 Aktualności

Ogłoszenie więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-11-04 19:49:14 Aktualności

Urząd Gminy w Nowym Korczynie ogłasza nabór ofert na wykonanie renowacji płyty boiska sportowego więcej»