O G Ł O S Z E N I E

2008-11-04 19:49:14 Aktualności

Urząd Gminy w Nowym Korczynie ogłasza nabór ofert na wykonanie renowacji płyty boiska sportowego więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 03.11.2008r.

2008-11-03 21:28:21 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2008-11-03 21:26:08 Aktualności

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia więcej»

Informacja o wyniku wyboru

2008-10-16 06:52:39 Aktualności

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-10-13 13:57:48 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

2008-09-30 16:04:37 Aktualności

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN
OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku. więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2008-09-19 22:15:22 Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 30.05.2008r.

2008-05-30 20:27:46 Aktualności


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 30.05.2008r. więcej»

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji SP Nowy Korczyn

2008-04-21 18:05:01 Aktualności

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji SP Nowy Korczyn więcej»

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji _ SP Brzostków

2008-04-21 18:03:59 Aktualności

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji _ SP Brzostków więcej»