ZAPYTANIE OFERTOWE Przebudowa drogi Wiślica – Strożyska

2010-05-07 23:05:45 Aktualności

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do skrzyżowania z dr. nr 973 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni od km 6+300 do km 8+516 dł. 2.216 m. więcej»

OBWIESZCZENIE GKB-7639/4/10

2010-04-28 15:11:28 Aktualności

W dniu 23.03.2010 roku wpłynął wniosek Pana Stefana Dziury zam. Pawłów 28 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie poniżej 82 DJP więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach o wartości poniżej 14000 Euro

2010-04-26 23:47:20 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
więcej»

OBWIESZCZENIE GKB-7639/1/10

2010-03-23 08:03:33 Aktualności

w dniu 28.12.2009 roku wpłynął wniosek dwukrotnie uzupełniany dokumentacją w dniu 17.02.2010r. (data wpływu 26.02.2010r.) oraz w dniu 10.03.2010r.(data wpływu15.03. 2010r.). w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego z małą elektrownią wodną na rzece Nidzie o mocy zainstalowanej ok.600 KW na terenie działek nr 1621, 1642, 1650 oraz 2022 położonych w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Znak:ITŚ. 7330/1P/10

2010-03-22 22:34:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 22.04.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym obręb Ostrowce o powierzchni 1,66 ha więcej»

OBWIESZCZENIE ITS- 7639/4/09/10

2010-02-09 10:45:41 Aktualności

dnia 29.01.2009 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/4/09/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów” więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2010

2010-01-27 15:28:55 Aktualności

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie nr 0012 Ostrowce więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7331-CP-1/08/09/10

2010-01-12 14:34:06 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: GKB-7331-CP-1/08/09/10 z dnia 2010-01-12 odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o numerze ewidencyjnym nr 494 więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

2010-01-05 13:45:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 08.03.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7639/5/09

2009-12-18 10:26:23 Aktualności

W dniu 02.12.2009 roku wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabezpieczeniu podłoża wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów na niżej podanych odcinkach:
więcej»