OBWIESZCZENIE

2009-11-10 10:46:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje, że wykaz dot. sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr 1577/1, obj. KW K11B/00018429/9, poł. w Nowym Korczynie więcej»

OGŁOSZENIE PRZETARG ŁEKA USLUGOWY

2009-10-30 12:59:30 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 35/1 obręb Łęka o powierzchni 0,60 ha KW K11B/00018205/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej położona w miejscowości Łęka Gm. Nowy Korczyn. Wydzielony lokal będący przedmiotem przetargu składa się z sali sprzedaży i przedpokoju o powierzchni użytkowej 62,61 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 35/1 wynosi 43,13%. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku.

2009-10-15 12:22:28 Aktualności

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” polegające na:
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
2. Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 47.000 zł
( słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych ).
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.
4. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2010 roku, miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Gminy Nowy Korczyn, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.
więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotnowola - Kępa Bolesławska – do wału

2009-10-07 12:48:54 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotnowola - Kępa Bolesławska – do wału rz. Wisła o dł. 300mb. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka – do wału

2009-10-07 11:21:20 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka – do wału rz. Wisła o dł. 240mb. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach

2009-10-02 15:34:13 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej
w Ostrowcach więcej»

ZAPROSZENIE II do złożenia oferty na wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

2009-10-02 15:16:33 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

2009-09-18 13:52:36 Aktualności

ZAPROSZENIE
Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie. więcej»

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

2009-09-10 15:12:40 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie otrzymał w m-cu lipcu br. ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach dofinansowanie w kwocie 87.006,50 zł. na podstawie złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. więcej»

FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro

2009-09-08 07:40:20 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie przedstawia w załączeniu wzór oferty na wykonanie usługi transportowej.
Ofertę należy złożyć do dnia 11.09.2009 r. do godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 (pok. nr 2). więcej»