Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku.

2010-11-10 13:18:05 Aktualności

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające na :
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej
bazy sportowej.
więcej»

ZAPROSZENIE II

2010-11-09 20:17:34 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie więcej»

ZAPROSZENIE I

2010-11-09 19:30:41 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie
więcej»

Obwieszczenie

2010-09-07 09:43:23 Aktualności

zabezpieczenie podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie” więcej»

Obwieszczenie

2010-07-01 10:48:47 Aktualności

„ zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów” więcej»

OBWIESZCZENIE ITS- 7639/4/10

2010-06-22 15:19:01 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 21.06.2010 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/ 4/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„budowy chlewni
więcej»

OBWIESZCZENIE ITS- 7639/ 1/10

2010-06-18 14:43:04 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 18.06.2010 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/ 1/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7639/5/09/10

2010-06-11 15:11:47 Aktualności

Urząd Gminy w Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone wystarczające dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach działającego za pośrednictwem Pana Józefa Chaińskiego - Biuro Projektowo Wykonawcze „DELMER” ul. Warszawska 47/22; 25-539 Kielce dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt zabezpieczenia podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie” na niżej wymienionych odcinkach wałów: więcej»

OBWIESZCZENIE Znak: ITŚ 7330/ZO4/10

2010-06-03 21:49:53 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn uprzejmie informuje, iż w ogłoszonym Zapytaniu Ofertowym na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku „dawnego Urzędu Gminy” w Błotnowoli, gmina Nowy Korczyn” więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU - Znak- ITŚ. 7330/1P/10

2010-06-02 13:55:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 05.07.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
Działka oznaczona numere ewidencyjnym 12 obręb Ostrowce o powierzchni 1,66 ha. więcej»