OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7331-CP-1/08/09/10

2010-01-12 14:34:06 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: GKB-7331-CP-1/08/09/10 z dnia 2010-01-12 odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o numerze ewidencyjnym nr 494 więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

2010-01-05 13:45:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 08.03.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7639/5/09

2009-12-18 10:26:23 Aktualności

W dniu 02.12.2009 roku wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabezpieczeniu podłoża wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów na niżej podanych odcinkach:
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-11-10 10:46:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje, że wykaz dot. sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr 1577/1, obj. KW K11B/00018429/9, poł. w Nowym Korczynie więcej»

OGŁOSZENIE PRZETARG ŁEKA USLUGOWY

2009-10-30 12:59:30 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 35/1 obręb Łęka o powierzchni 0,60 ha KW K11B/00018205/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej położona w miejscowości Łęka Gm. Nowy Korczyn. Wydzielony lokal będący przedmiotem przetargu składa się z sali sprzedaży i przedpokoju o powierzchni użytkowej 62,61 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 35/1 wynosi 43,13%. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku.

2009-10-15 12:22:28 Aktualności

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” polegające na:
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
2. Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 47.000 zł
( słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych ).
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.
4. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2010 roku, miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Gminy Nowy Korczyn, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.
więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotnowola - Kępa Bolesławska – do wału

2009-10-07 12:48:54 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotnowola - Kępa Bolesławska – do wału rz. Wisła o dł. 300mb. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka – do wału

2009-10-07 11:21:20 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka – do wału rz. Wisła o dł. 240mb. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach

2009-10-02 15:34:13 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej
w Ostrowcach więcej»

ZAPROSZENIE II do złożenia oferty na wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

2009-10-02 15:16:33 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie więcej»