Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży

2006-09-01 12:46:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży na własność, położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 24.07.2006r.

2006-07-24 11:46:16 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
więcej»

oBWIESZCZENIE wÓJTA gMINY

2006-05-08 14:50:40 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami)
więcej»

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

2006-03-13 14:22:53 Aktualności

Nowy Korczyn, dnia 2006-03-13
GKB-7639-01/05


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
więcej»

DECYZJA

2005-11-29 22:10:29 Aktualności

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2005-04-14 14:30:19 Aktualności

Zawiadomienie więcej»