Obwieszczenie

2019-05-28 11:57:13 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-28 11:56:14 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-24 15:40:38 Aktualności

w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2019-05-23 15:19:46 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu rozdzielczego w Sienisławicach i Winiarach Wiślickich więcej»

Obwieszczenie

2019-05-15 12:13:19 Aktualności

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn: przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV więcej»

Obwieszczenie

2019-05-15 12:09:49 Aktualności

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Uciskowie więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2019-05-14 14:51:24 Aktualności

W związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, położonej w miejscowości Nowy Korczyn wyznaczam do dnia 31 maja 2020 r. termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie. więcej»

Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

2019-05-14 14:29:38 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu więcej»

Przetarg na wdrożenie dostępności e-usług

2019-04-02 10:18:39 Aktualności

Informujemy że został ogłoszony przetarg na "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów" więcej»

Decyzja Starosty buskiego

2019-03-31 09:21:59 Aktualności

Orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Nowego Korczyna, której grunty położone są w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty. więcej»