Obwieszczenie Starosty buskiego

2019-06-25 22:24:47 Aktualności

Starosta buski zawiadamia, że została wydana decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2019-06-10 12:47:54 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie

2019-06-03 10:23:18 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję, którą uchyliło decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji budowy stacji transmisyjnej wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w Uciskowie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-28 11:57:13 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-28 11:56:14 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-24 15:40:38 Aktualności

w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2019-05-23 15:19:46 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu rozdzielczego w Sienisławicach i Winiarach Wiślickich więcej»

Obwieszczenie

2019-05-15 12:13:19 Aktualności

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn: przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV więcej»

Obwieszczenie

2019-05-15 12:09:49 Aktualności

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Uciskowie więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2019-05-14 14:51:24 Aktualności

W związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, położonej w miejscowości Nowy Korczyn wyznaczam do dnia 31 maja 2020 r. termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie. więcej»