Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja)

2021-04-08 14:52:33 Aktualności

Na sprzedaż zbiornika z tworzywa sztucznego więcej»

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja)

2021-04-08 14:50:23 Aktualności

Na sprzedaż zabudowy śmieciarki więcej»

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25.03.2021 r.

2021-03-25 21:59:06 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej więcej»

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25.03.2021 r.

2021-03-25 21:56:14 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 marca 2021r.

2021-03-25 21:45:08 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Piasek Wielki
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

2021-03-23 11:57:32 Aktualności

Zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu ok 15 km sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej relacji Busko-Zdrój - Nowy Korczyn.
więcej»

Ogłoszenie

2021-03-18 13:30:56 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta karty i spisy inwentaryzacyjne dla niżej wymienionych działek celem uregulowania stanu prawnego w obrębie Badrzychowice. więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego

2021-03-16 15:02:06 Aktualności

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Nowy Korczyn poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 marca 2021r.

2021-03-09 11:48:14 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Ucisków. więcej»

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2021 roku

2021-03-08 12:32:02 Aktualności

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 więcej»