Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 września 2021r.

2021-09-09 14:21:57 Aktualności

Zawiadamiam, że tut. Organ orzekł o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ew 293 obręb Gadawa, gmina Busko-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 września 2021r.

2021-09-09 14:05:20 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego realizującego funkcję szerokopasmowego dostępu do usługi internetowej. więcej»

Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 sierpnia 2021 roku

2021-08-31 10:40:54 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2021r.

2021-08-27 10:20:34 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 18sierpnia 2021r.

2021-08-25 22:44:12 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku

2021-08-17 10:35:47 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
więcej»

Ogłoszenie

2021-08-16 11:01:56 Aktualności

Nieodpłatne drewno z powalonych drzew więcej»

Zapytanie sondaż rynku

2021-08-03 15:16:00 Aktualności

Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w roku szkolnym 2021/2022” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lipca 2021r.

2021-07-20 14:38:32 Aktualności

W sprawie zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2021r.

2021-07-14 12:36:03 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach w Rzegocinie i Górnowoli.
więcej»