Ogłoszenie o konkursie

2020-10-16 14:26:21 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2020-10-15 14:45:20 Aktualności

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 542 w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

2020-10-15 14:42:03 Aktualności

O przystąpieniu do sporządzania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 więcej»

Obwieszczenie

2020-10-01 14:10:43 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Punkt skupu złomu i metali kolorowych w miejscowości Grotniki Duże

więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2020r.

2020-10-01 14:04:28 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2020-09-30 07:52:12 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.
więcej»

Zapytanie- sondaż rynku

2020-09-29 13:54:19 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Ostrowcach. więcej»

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-09-28 12:08:45 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn
więcej»

Obwieszczenie

2020-09-22 11:18:23 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia strony postępowania że została wydana decyzja udzielająca pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w Górkach, gm. Wiślica więcej»

zapytanie -sondaż rynku

2020-09-21 23:49:58 Aktualności

Zakres przedmiotu zamöwienia obejmuje wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Ostrowcach więcej»