Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-06-07 14:30:17 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowia obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-06-06 13:49:28 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego zgodnie z opisem w załączniku nr 1 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-06-01 18:18:41 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę parasoli ogrodowych oraz zestawów mebli ogrodowych do miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-30 11:42:11 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn.:"Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-29 13:52:39 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn.:"Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-28 21:23:49 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce Gmina Nowy Korczyn-Ostrowce B"
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-28 21:22:11 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce Gmina Nowy Korczyn - Ostrowce A"
więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2018-05-28 09:12:33 Aktualności

Uchylenie decyzji Starosty Buskiego o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej w obrębie Piasek Wielki, uznać nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów miejscowości Piasek Wielki za mienie gromadzkie. więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z3.2018

2018-05-24 14:41:01 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż słupków i tablic z nazwą ulic na terenie miejscowości Nowy Korczyn (wg przewidzianego zakresu ilościowego, określonego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2018-05-22 13:56:55 Aktualności

Zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji więcej»