Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 maja 2022r.

2022-05-06 13:01:28 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym na wniosek EPLANT 3 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji agrofotowoltaicznych „WINIARY WIŚLICKIE” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn”.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 kwietnia 2022r.

2022-04-28 09:14:24 Aktualności

Zawiadamiam, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Kielcach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko-Zdrój". więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 kwietnia 2022r.

2022-04-26 09:42:07 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym na wniosek EPLANT 37 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIASEK WIELKI 1 do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 2,0 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”. więcej»

Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

2022-04-26 09:31:59 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w m. Nowy Korczyn przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. więcej»

Zawiadomienie

2022-04-26 09:22:34 Aktualności

zawiadamiam, że postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębie 0019 Sępichów poprzez udzielenie zezwolenia na podwyższenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej, nie może zostać zakończone w terminie zakreślonym w piśmie z dnia 01 marca 2022 r. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

2022-04-26 09:09:59 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PV Energia, ul. Jana Pawła II 52/23, 98-200 Sieradz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Nowy Korczyn obręb Nowy Korczyn działka numer ewidencyjny 696/3”.
więcej»

test

2022-04-14 09:23:36 Aktualności

test więcej»

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 kwietnia 2022 r.

2022-04-05 14:50:13 Aktualności

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji obowiązku ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości mienia Skarbu Państwa, gminnego zasobu nieruchomości i mienia gminnego. więcej»

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2022 r.

2022-03-29 14:08:22 Aktualności

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2022-03-29 09:34:03 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»