Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-11-16 12:34:17 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Ucisków gm. Nowy Korczyn, o łącznej powierzchni 4,93 ha, za mienie gromadzkie. więcej»

Zamówienie na dostawę paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego

2017-11-15 14:19:22 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, ciągników, koparek i sprzętu niemobilnego eksploatowanego przez Gminę Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie

2017-11-14 13:03:25 Aktualności

Zawiadamiam, że W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 65,02 ha, stanowi wspólnotę gruntową więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów

2017-10-31 13:12:03 Aktualności

Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie bezpieczeczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 października 2017r.

2017-10-19 14:20:34 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie o rozprawie i oględzinach

2017-10-03 13:03:22 Aktualności

W dniu 24.10.2017 r. o godz. 11:00 w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, przeprowadzone zostaną oględziny nieruchomości o łącznej powierzchni 65.02 ha będącej przedmiotem toczącego się postępowania, w sprawie uznania przedmiotowej nieruchomości za wspólnotę gruntową. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 27.09.2017 r.

2017-10-03 13:01:54 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 1.39 ha, za mienie gromadzkie. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 27.09.2017 r.

2017-10-03 12:55:58 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Kawęczyn, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 5.43 ha, za mienie gromadzkie. więcej»

Obwieszczenie z dnia 08.09.2017r.

2017-09-15 15:25:52 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m" więcej»

Zapytanie o cenę

2017-09-15 10:57:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 6 szt. parawanów wystawowych materiałowych z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»