Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów

2017-08-18 08:04:48 Aktualności

W dniu 10 sierpnia 2017 r. na Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Gręboszów stwierdzające że realizacja przedsięwzięcia pn " Budowa przeprawy mostowej z dojazdami przez Wisłę łączącej miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn" dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przebiega etapowo oraz warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są aktualne więcej»

Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów

2017-08-17 23:48:09 Aktualności

Budowa przeprawy mostowej miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-08-17 08:03:48 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z16.2017

2017-08-03 10:48:54 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego dla pracowni w Zespole Szkół w Nowym Korczynie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotycząca projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z17.2017

2017-08-03 10:42:12 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV dla pracowni w Zespole Szkół w Nowym Korczynie, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotycząca projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2017r.

2017-08-03 10:40:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-07-27 11:19:53 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 lipca 2017 r.

2017-07-12 11:12:44 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad rzeką Nidą w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lipca 2017

2017-07-07 12:49:36 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 27.06.2017 r.

2017-07-03 21:51:46 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Błotnowola o łącznej powierzchni 5,12 ha, działki gruntu położone w miejscowości Parchocin o łącznej powierzchni 3,13 ha za mienie gromadzkie więcej»