ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z11.2015

2015-11-20 14:19:17 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.

1. Podchloryn sodu – 5 000 kg. Do każdej partii zamówionego podchlorynu Wykonawca dołączy Świadectwo jakości produktu

2. Chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19 – 5 000 kg. Przy każdej dostawie wymagana karta charakterystyki koagulantu więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2015-09-22 18:11:13 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II ustny przetarg nieograniczny (licytacja) na sprzedaż autobusu AUTOSAN więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2015-08-25 11:29:40 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczny (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 200. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-08-25 11:28:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczny (licytacja) na sprzedaż autobusu AUTOSAN więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-08-18 14:44:22 Aktualności

1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin
2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Obwieszczenie SKO.Ś-60/2231/156/2015

2015-08-07 13:18:31 Aktualności

Obwieszczenie odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkować dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni polegającego na biogaz w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Ogłoszenie

2015-07-16 21:31:09 Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w za kresie wykonywania gminnych drogowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6220.2.2014.2015

2015-07-10 18:10:58 Aktualności

w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie zostało złożone w dniu 06.07.2015r. uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

Ogłoszenie o przetargu z dnia 7.07.2015r.

2015-07-07 10:50:55 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Brzostków.
2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Nowy Korczyn.
3. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin.
4. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Zarządzenie Nr 27/2015

2015-06-30 22:07:00 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej»