Decyzja Starosty Buskiego z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-22 17:25:33 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Podraje, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 1,09 ha, za mienie gminne. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-22 17:20:34 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Łęka, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 5,10 ha, za mienie gminne. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyn z dnia 09.09.2016r.

2016-09-11 12:11:21 Aktualności

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów
więcej»

Obwieszczenie Wójta Nowy Korczyn

2016-09-07 11:34:46 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 07.09.2016 r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-09-06 14:16:19 Aktualności

Opracowanie Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Gminy Nowy Korczyn więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-09-06 14:02:13 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-08-24 22:20:08 Aktualności

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 23.08.2016 r.

2016-08-24 09:13:35 Aktualności

W dniu 23.08.2016 r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do węzła Zborów realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Solec Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-08-17 12:08:56 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-08-09 14:28:42 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”.
więcej»