Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2019 r.

2020-01-28 11:06:28 Aktualności

Na wniosek EPLANT 3 Sp. Z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Winiary Wiślickie o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Winiary Wiślickie" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2019 r.

2020-01-28 11:05:41 Aktualności

Na wniosek ALGO POLAND Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorczaWA-135 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą usytuowaną na działce ewid 141 położonej w obrębie Ucisków" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2019 r.

2020-01-28 11:04:46 Aktualności

Na wniosek EPLANT 3 Sp. Z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych BRZOSTKÓW o mocy do 5 MWwraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzostków" więcej»

Statystyczne podsumowanie roku 2019

2020-01-28 07:52:43 Aktualności

Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich za rok 2019 wyglądały następująco: więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2020-01-20 10:31:06 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2020-01-20 10:11:49 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 stycznia 2020r.

2020-01-17 14:04:55 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podaje się do publicznej wiadomości. że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w miejscowości Kawęczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2019r.

2020-01-17 13:59:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podaje się do publicznej wiadomości. że po rozpatrzeniu wniosku PGE Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zmienił zapis decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i i niskiego napięcia zasilanej ze stacji Łęka III więcej»

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15.01.2020 r.

2020-01-17 10:34:22 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Pismo w sprawie odwołania od decyzji Starosty buskiego

2020-01-14 13:58:18 Aktualności

w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Parchocin oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. więcej»