Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku.

2010-11-10 13:18:05 Aktualności

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające na :
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej
bazy sportowej.
więcej»

ZAPROSZENIE II

2010-11-09 20:17:34 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie więcej»

ZAPROSZENIE I

2010-11-09 19:30:41 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie
więcej»

Obwieszczenie

2010-09-07 09:43:23 Aktualności

zabezpieczenie podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie” więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-09-02 22:50:21 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYNOGŁASZANABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI KADR I SPRAW SPOŁECZNYCH więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-08-19 22:41:28 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYNOGŁASZANABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:SEKRETARZ GMINY W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-07-16 18:55:34 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko:


Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowym Korczynie
ul. Partyzantów 13 a


Dyrektora
Szkoły Podstawowej
w Brzostkowie
28-136 Nowy Korczyn
więcej»

Obwieszczenie

2010-07-01 10:48:47 Aktualności

„ zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów” więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-06-29 17:41:02 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-06-28 20:23:48 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 więcej»