ZARZĄDZENIE Nr 33/2014

2014-07-01 11:08:10 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 01.07.2014roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Błotnowoli przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu .
więcej»

Zapytanie ofertowe z dn. 25.06.2014 r.

2014-06-26 14:37:36 Aktualności

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadania związanego z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie dla celów realizacji Projektu pod nazwą: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie. więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-06-25 14:51:19 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”
więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty

2014-06-02 22:31:16 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu więcej»

Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2014 r.

2014-05-23 08:25:11 Aktualności

Wykonanie i dostawa jednej tablicy pamiątkowych dla projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”
więcej»

Informacje dla rolników

2014-05-07 12:21:27 Aktualności

Wymagania higieniczne przy zbiorze owoców i warzyw więcej»

Polska wolna od GMO

2014-05-07 12:10:30 Aktualności

Zakaz stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.8.2013.2014

2014-05-07 12:04:55 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.8.2013.2014 z dnia 30.04.2014r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn: więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

2014-04-22 10:01:05 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

2014-04-22 09:49:52 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonychdo sprzedaży w drodze przetargu. więcej»