Zapytanie ofertowe

2012-06-14 15:24:31 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zaprasza do składania ofert na dostawę pompy wytwarzającej podciśnienie. więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.7639.2.2012

2012-06-14 15:17:30 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Wójt Gminy w Nowym Korczynie zatrudni pediatrę

2012-03-28 08:34:46 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zatrudni lekarza pediatrę w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. więcej»

ZAPROSZENIE

2012-03-26 12:10:09 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 500 ton. więcej»

ZAPROSZENIE

2012-03-26 12:06:48 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2012-03-21 20:12:18 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, w skład którego wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie, Samorządowe Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie
więcej»

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

2012-03-20 11:17:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni działek. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-03-20 11:16:25 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Korczynie.
więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2012-03-13 10:02:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość rolna położona w Grotnikach Dużych.

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-03-01 08:51:28 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn ogłasza przetarg ograniczony na usunięcie 30 000m2 krzewów znajdujących się na terenie działki nr 1621 – obręb Nowy Korczyn dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn. więcej»