Zapytanie ofertowe

2020-01-07 14:42:44 Aktualności

Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Nowy Korczyn do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2019/2020. więcej»

Zapytanie ofertowe

2019-12-27 15:15:33 Aktualności

Przedmiot zamówienia: "Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2019/2020" więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach

2019-12-18 13:14:07 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn na 2020 rok” więcej»

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych

2019-12-13 14:16:24 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów, ciągników, koparek, itp. (tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 grudnia 2019r.

2019-12-13 11:36:08 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 grudnia 2019r.

2019-12-11 07:29:43 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 listopada 2019r.

2019-11-26 09:45:57 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Decyzja Starosty buskiego z dnia 18 listopada 2019 roku

2019-11-22 12:30:17 Aktualności

Orzekam uznać działki gruntu położone w obrębie Błotnowola o łącznej powierzchni 1,93 ha za mienie gromadzkie. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 listopada 2019r.

2019-11-15 11:40:44 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 listopada 2019r.

2019-11-13 13:58:31 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»