ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

2014-04-22 09:49:52 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonychdo sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2014-04-16 14:59:47 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej II

2014-04-15 07:24:10 Aktualności

Zakup wraz z dostawą wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

2014-04-04 13:57:17 Aktualności

Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu KLUB SPORTOWY "Wisła" Nowy Korczyn.

więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-03-28 14:58:34 Aktualności

Zakup wraz z dostawą wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2014-03-25 12:28:35 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość rolna położona w Strożyskach

więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2014-03-18 15:59:00 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2014-03-10 12:41:22 Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2014
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.5.2013.2014

2014-03-07 14:47:45 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.5.2013.2014 z dnia 05.03.2014r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania obiektów niezbędnych dla ochrony zdrowia dla przedsięwzięcia polegającego na : więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2014

2014-02-24 13:36:38 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»