OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-02-28 08:46:14 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 69/1 obręb Ostrowce o powierzchni 8 558 m2 KW – KIIB/00018634/0. Nieruchomość zabudowana – budynek byłej szkoły podstawowej
który odbędzie się w dniu 30.03..2012 roku, o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2012-02-21 08:40:32 Aktualności

wykaz nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-02-14 14:59:41 Aktualności

1. Nieruchomość rolna położona w Brzostkowie.
2. Nieruchomość rolna położona w Strożyskach.
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2012-02-13 15:11:26 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD BERLIET CAMIVA
więcej»

Obwieszczenie

2012-02-08 11:03:37 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 07 luty 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

2012-01-31 12:55:03 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonychdo sprzedaży w drodze przetargu.

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-01-27 15:03:38 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD POŻARNICZEGO BERLIET więcej»

Wójt Gminy w Nowym Korczynie zatrudni pediatrę

2012-01-24 08:15:00 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zatrudni lekarza pediatrę w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Oferujemy mieszkanie służbowe. Więcej informacji pod numerem tel. 413771081. więcej»

ZAWIADOMIENIE ZITŚ.7639.2.10.2011

2012-01-20 15:12:40 Aktualności

zawiadamiam o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713 .
więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2012-01-18 14:56:10 Aktualności

Konkurs ofert na prace urbanistyczne więcej»