Ogłoszenie o konkursie

2013-03-01 22:34:17 Aktualności

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2013-02-27 17:59:29 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013

2013-02-25 12:32:31 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.4.2012.2013

2013-02-14 11:04:14 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.4.2012.2013 z dnia 14 luty 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012.2013

2013-02-14 11:01:38 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2012.2013 z dnia 14 luty 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie z dnia 12.2.2013

2013-02-13 13:24:33 Aktualności

o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.4.2012

2013-01-25 08:50:01 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-01-22 12:45:39 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2013-01-22 12:20:11 Aktualności

otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania realizacji zadania publicznego w zakresie: więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012

2013-01-16 14:36:41 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»