WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONYCH DO W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO TRZECH LAT

2011-03-25 14:00:47 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r. więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

2011-03-25 13:53:09 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość komunalną: więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM KORCZYNIE

2011-03-17 22:28:25 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu

więcej»

OGŁOSZENIE O WYNIKU

2011-03-07 10:11:29 Aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego wykonania: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn. więcej»

WYKAZ - Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2011-03-01 10:08:23 Aktualności

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat więcej»

ZAPROSZENIE

2011-02-18 12:43:24 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2011-01-18 20:07:04 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Wolne stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie więcej»

Konkurs ofert na prace urbanistyczne

2010-12-31 12:21:22 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie ogłasza, że do dnia 15 stycznia 2011 roku do godziny 15-ej przyjmuje w sekretariacie tut. urzędu oferty na usługę w zakresie: więcej»

ZARZĄDZENIE nr 159 /2010

2010-12-01 13:36:29 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowej więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku.

2010-11-10 13:18:05 Aktualności

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające na :
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej
bazy sportowej.
więcej»