OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.12.2007r.

2007-12-14 08:58:18 AktualnościBez nazwy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.12.2007r.

O B W I E S Z C Z E
N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)


WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-04/2007
Nowy Korczyn, 2007-12-11 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust.
2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do
publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek
Pani Marii Wijas zam. w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie odcinka
gazociągu w/c DN 300 PN 6.0 MPa relacji Swarzów - Zborów na działce nr ewid.
65 w miejscowości Pawłów gm. Nowy Korczyn. Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji
można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej
informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11.


WÓJT GMINY
inż. Wiktor Kwas
więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

2007-12-05 08:04:58 Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY więcej»

Zarząd Stowarzyszenia "G5" ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia "G5"

2007-11-12 19:33:32 Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia "G5" ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia "G5" więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

2007-09-28 13:08:36 Aktualności

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN


Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 31.07.2007r.

2007-08-01 10:11:09 Aktualności

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a, art.31 , art.32 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r „Prawo ochrony środowiska” /Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami/

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

Podaje do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :
więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 23.05.2007r.

2007-05-23 21:43:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) więcej»

Ogłoszenie Wójta Gminy

2007-01-02 14:58:41 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie o g ł a s z a , że do dnia 15 stycznia do godziny 15-ej przyjmuje oferty na usługę w zakresie sporządzania analiz urbanistycznych i projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji inwestycji celu publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn

2006-10-12 20:20:36 Aktualności

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn

więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży

2006-09-01 12:46:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży na własność, położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 24.07.2006r.

2006-07-24 11:46:16 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
więcej»