OBWIESZCZENIE ITS- 7639/ 1/10

2010-06-18 14:43:04 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 18.06.2010 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/ 1/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7639/5/09/10

2010-06-11 15:11:47 Aktualności

Urząd Gminy w Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone wystarczające dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach działającego za pośrednictwem Pana Józefa Chaińskiego - Biuro Projektowo Wykonawcze „DELMER” ul. Warszawska 47/22; 25-539 Kielce dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt zabezpieczenia podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie” na niżej wymienionych odcinkach wałów: więcej»

OBWIESZCZENIE Znak: ITŚ 7330/ZO4/10

2010-06-03 21:49:53 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn uprzejmie informuje, iż w ogłoszonym Zapytaniu Ofertowym na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku „dawnego Urzędu Gminy” w Błotnowoli, gmina Nowy Korczyn” więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU - Znak- ITŚ. 7330/1P/10

2010-06-02 13:55:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 05.07.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
Działka oznaczona numere ewidencyjnym 12 obręb Ostrowce o powierzchni 1,66 ha. więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-06-02 10:17:44 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 więcej»

OBWIESZCZENIE Znak: ITŚ 7330/ZO2/10

2010-05-25 21:52:00 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn uprzejmie informuje, iż w ogłoszonym zaproszeniu do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach” została wybrana oferta nr 5:
Zakład Remontowo- Budowlany Jarosław Olesiński, ul. Sole 11, 28- 100 Busko- Zdrój za cenę brutto 49 626,52 zł.
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak: ITŚ 7330/ZO3/1/10

2010-05-25 21:47:42 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn uprzejmie informuje, iż w Zapytaniu Ofertowym na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożysk złożona została jedna oferta i do realizacji w/w zadania została wybrana firma :
USŁUGI PROJEKTOWE Ewa Budzyńska – Wiszowaty, ul. Śliczna 28/157, 31-444 Kraków. więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-14 15:23:22 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko:

Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowym Korczynie
ul. Partyzantów 13 a

Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Korczynie
28-136 Nowy Korczyn

Dyrektora
Szkoły Podstawowej
w Brzostkowie
28-136 Nowy Korczyn

Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ostrowcach
28-136 Nowy Korczyn
więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-12 15:39:52 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY KORCZYN z dnia 10 maja 2010r

2010-05-12 09:55:30 Aktualności

Lokale głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010r. otwarte będą od godz. 6.00 do godz. 20.00.
więcej»