Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 listopada 2019r.

2019-11-08 11:10:02 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 listopada 2019r.

2019-11-07 09:39:13 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie

2019-10-24 12:35:28 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2019-10-18 09:48:52 Aktualności

Zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu więcej»

zapytanie ofertowe

2019-10-11 16:34:17 Aktualności

na wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 września 2019r.

2019-09-04 22:12:55 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie

2019-08-07 14:41:02 Aktualności

Zawiadomienie w sprawie uznania działek gruntu za mienie gromadzkie położonych w miejscowości Błotnowola więcej»

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

2019-07-24 13:05:45 Aktualności

na sprzedaż działki oznaczonej nr 315/1 obręb Piasek Wielki więcej»

Obwieszczenie

2019-07-17 12:19:43 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2019-07-08 13:09:13 Aktualności

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Korczynie z dnia 8 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej więcej»