OGŁOSZENIE O II PRZETARGU - Znak- ITŚ. 7330/1P/10

2010-06-02 13:55:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 05.07.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
Działka oznaczona numere ewidencyjnym 12 obręb Ostrowce o powierzchni 1,66 ha. więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-06-02 10:17:44 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 więcej»

OBWIESZCZENIE Znak: ITŚ 7330/ZO2/10

2010-05-25 21:52:00 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn uprzejmie informuje, iż w ogłoszonym zaproszeniu do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach” została wybrana oferta nr 5:
Zakład Remontowo- Budowlany Jarosław Olesiński, ul. Sole 11, 28- 100 Busko- Zdrój za cenę brutto 49 626,52 zł.
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak: ITŚ 7330/ZO3/1/10

2010-05-25 21:47:42 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn uprzejmie informuje, iż w Zapytaniu Ofertowym na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożysk złożona została jedna oferta i do realizacji w/w zadania została wybrana firma :
USŁUGI PROJEKTOWE Ewa Budzyńska – Wiszowaty, ul. Śliczna 28/157, 31-444 Kraków. więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-14 15:23:22 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko:

Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowym Korczynie
ul. Partyzantów 13 a

Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Korczynie
28-136 Nowy Korczyn

Dyrektora
Szkoły Podstawowej
w Brzostkowie
28-136 Nowy Korczyn

Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ostrowcach
28-136 Nowy Korczyn
więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-12 15:39:52 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY KORCZYN z dnia 10 maja 2010r

2010-05-12 09:55:30 Aktualności

Lokale głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010r. otwarte będą od godz. 6.00 do godz. 20.00.
więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-10 15:11:56 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE Przebudowa drogi Wiślica – Strożyska

2010-05-07 23:05:45 Aktualności

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do skrzyżowania z dr. nr 973 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni od km 6+300 do km 8+516 dł. 2.216 m. więcej»

OBWIESZCZENIE GKB-7639/4/10

2010-04-28 15:11:28 Aktualności

W dniu 23.03.2010 roku wpłynął wniosek Pana Stefana Dziury zam. Pawłów 28 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie poniżej 82 DJP więcej»