OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-12 15:39:52 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY KORCZYN z dnia 10 maja 2010r

2010-05-12 09:55:30 Aktualności

Lokale głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010r. otwarte będą od godz. 6.00 do godz. 20.00.
więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-05-10 15:11:56 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE Przebudowa drogi Wiślica – Strożyska

2010-05-07 23:05:45 Aktualności

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do skrzyżowania z dr. nr 973 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni od km 6+300 do km 8+516 dł. 2.216 m. więcej»

OBWIESZCZENIE GKB-7639/4/10

2010-04-28 15:11:28 Aktualności

W dniu 23.03.2010 roku wpłynął wniosek Pana Stefana Dziury zam. Pawłów 28 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie poniżej 82 DJP więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-04-27 10:55:55 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1 więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach o wartości poniżej 14000 Euro

2010-04-26 23:47:20 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
więcej»

OBWIESZCZENIE GKB-7639/1/10

2010-03-23 08:03:33 Aktualności

w dniu 28.12.2009 roku wpłynął wniosek dwukrotnie uzupełniany dokumentacją w dniu 17.02.2010r. (data wpływu 26.02.2010r.) oraz w dniu 10.03.2010r.(data wpływu15.03. 2010r.). w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego z małą elektrownią wodną na rzece Nidzie o mocy zainstalowanej ok.600 KW na terenie działek nr 1621, 1642, 1650 oraz 2022 położonych w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Znak:ITŚ. 7330/1P/10

2010-03-22 22:34:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 22.04.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym obręb Ostrowce o powierzchni 1,66 ha więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-02-10 09:18:51 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Informatyka
W Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1 więcej»