OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP/2/2009

2009-07-03 21:51:36 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
więcej»

POSTANOWIENIE Znak:GKB-7639/4/09

2009-06-10 22:43:31 Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56) Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573, z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie

postanawiam

odstąpić od nałożenia na inwestora –Związek Międzygminny „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie– obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:budowie wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój na działkach o nr ew:
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-06-09 11:24:56 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie
informuje, że w dniu 08.06.2009 r. została wydana decyzja Nr GKB-7639/3/09 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie kompleksu stadionowego, więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-29 12:52:28 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


więcej»

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 maja 2009 roku

2009-05-21 13:10:39 Aktualności

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2009-05-20 08:04:24 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy
Nowy Korczyn
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE
Wolne stanowisko urzędnicze:
Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-15 14:51:17 Aktualności

-dokończeniu rozbudowy i nadbudowy budynku przy istniejącej remizie OSP na cele wiejskiej świetlicy integracyjnej, więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2009-05-14 07:53:34 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy
Nowy Korczyn
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE
Wolne stanowisko urzędnicze:
Sekretarz Gminy więcej»

Zarząd Stowarzyszenia G5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora LSR

2009-04-27 12:43:48 Ogłoszenia o naborze

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi stanowiska więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-04-02 20:42:27 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 02 kwietnia 2009r..
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»