OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 24.07.2006r.

2006-07-24 11:46:16 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
więcej»

oBWIESZCZENIE wÓJTA gMINY

2006-05-08 14:50:40 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami)
więcej»

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

2006-03-13 14:22:53 Aktualności

Nowy Korczyn, dnia 2006-03-13
GKB-7639-01/05


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
więcej»

DECYZJA

2005-11-29 22:10:29 Aktualności

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2005-04-14 14:30:19 Aktualności

Zawiadomienie więcej»