OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 31.07.2007r.

2007-08-01 10:11:09 Aktualności

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a, art.31 , art.32 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r „Prawo ochrony środowiska” /Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami/

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

Podaje do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :
więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 23.05.2007r.

2007-05-23 21:43:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) więcej»

Ogłoszenie Wójta Gminy

2007-01-02 14:58:41 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie o g ł a s z a , że do dnia 15 stycznia do godziny 15-ej przyjmuje oferty na usługę w zakresie sporządzania analiz urbanistycznych i projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji inwestycji celu publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn

2006-10-12 20:20:36 Aktualności

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn

więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży

2006-09-01 12:46:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży na własność, położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 24.07.2006r.

2006-07-24 11:46:16 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
więcej»

oBWIESZCZENIE wÓJTA gMINY

2006-05-08 14:50:40 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami)
więcej»

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

2006-03-13 14:22:53 Aktualności

Nowy Korczyn, dnia 2006-03-13
GKB-7639-01/05


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
więcej»

DECYZJA

2005-11-29 22:10:29 Aktualności

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2005-04-14 14:30:19 Aktualności

Zawiadomienie więcej»