URG_Rok 2011

Wersja do druku

URG_Rok 2011

Załączone pliki:

URG_V_18_2011
(URG_V_18_2011.pdf - 30.488 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:36:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Nowym Korczynie na 2011 rok

URG_V_19_2011
(URG_V_19_2011.pdf - 39.148 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:36:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG_V_20_2011
(URG_V_20_2011.pdf - 72.481 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:37:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XXV/130/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008roku w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności

URG_V_21_2011
(URG_V_21_2011.pdf - 30.059 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:39:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

URG_V_22_2011
(URG_V_22_2011.pdf - 24.907 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:39:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008- 2015

URG_V_23_2011
(URG_V_23_2011.pdf - 185.225 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:40:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

URG_V_24_2011
(URG_V_24_2011.pdf - 26.198 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:41:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

URG_VI_25_2011
(URG_VI_25_2011.pdf - 26.109 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:45:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2008 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Korczyn jako członek- założyciel Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński

UGR_VI_26_2011
(URG_VI_26_2011.pdf - 73.493 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:45:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

URG_VI_27_2011
(URG_VI_27_2011.pdf - 33.175 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:46:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn.

URG_VI_28_2011
(URG_VI_28_2011.pdf - 35.368 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:50:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG_VI_29_2011
(URG_VI_29_2011.pdf - 56.235 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:51:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017.

URG_VI_30_2011
(URG_VI_30_2011.pdf - 880.515 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:52:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

URG_VI_31_2011
(URG_VI_31_2011.pdf - 18.501 KB) Data publikacji: 2011-02-28 10:53:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: Zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr V/19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG_VII_32_2011
(URG_VII_32_2011.pdf - 38.631 KB) Data publikacji: 2011-03-07 09:32:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia Planu Pracy Rady Gminy w Nowym Korczynie na 2011 rok

URG_VII_33_2011
(URG_VII_33_2011.pdf - 25.454 KB) Data publikacji: 2011-03-07 09:33:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowy Korczyn w Zgromadzeniu Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Rzedowie

URG_VII_34_2011
(URG_VII_34_2011.pdf - 68.348 KB) Data publikacji: 2011-03-07 10:03:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011 rok

URG_VII_35_2011
(URG_VII_35_2011.pdf - 27.768 KB) Data publikacji: 2011-03-07 10:04:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

URG_VII_36_2011
(URG_VII_36_2011.pdf - 131.504 KB) Data publikacji: 2011-03-07 10:05:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_VII_37_2011
(URG_VII_37_2011.pdf - 16.406 KB) Data publikacji: 2011-03-07 10:05:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowy Korczyn

URG_VII_38_2011
(URG_VII_38_2011.pdf - 16.454 KB) Data publikacji: 2011-03-07 10:07:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowy Korczyn

URG_VII_39_2011
(URG_VII_39_2011.pdf - 21.32 KB) Data publikacji: 2011-03-07 10:08:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach

URG_VII_40_2011
(URG_VIII_40_2011.pdf - 33.325 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:00:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

zal.1.URG_VIII_40_2011
(zal.1.URG_VIII_40_2011.pdf - 121.156 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:00:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zal.2.URG_VIII_40_2011
(zal.2.URG_VIII_40_2011.pdf - 153.24 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:01:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zał.3.URG_VIII_40_2011
(zał.3.URG_VIII_40_2011.pdf - 227.201 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:02:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zal.4.URG_VIII_40_2011
(zal.4.URG_VIII_40_2011.pdf - 285.1 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:02:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zal.5.URG_VIII_40_2011
(zal.5.URG_VIII_40_2011.pdf - 396.358 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:02:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_VIII_41_2011
(URG_VIII_41_2011.pdf - 25.618 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:03:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

URG_VIII_42_2011
(URG_VIII_42_2011.pdf - 37.099 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:04:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

URG_VIII_43_2011
(URG_VIII_43_2011.pdf - 35.979 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:04:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności

URG_VIII_44_2011
(URG_VIII_44_2011.pdf - 33.298 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:05:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

URG_VIII_45_2011
(URG_VIII_45_2011.pdf - 33.177 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:05:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

URG_VIII_46_2011
(URG_VIII_46_2011.pdf - 33.419 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:06:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej

URG_VIII_47_2011
(URG_VIII_47_2011.pdf - 34.774 KB) Data publikacji: 2011-04-06 15:07:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej.

URG_IX_48_2011
(URG_IX_48_2011.pdf - 290.814 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:42:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_IX_49_2011
(URG_IX_49_2011.pdf - 29.568 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:42:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego

URG_IX_50_2011
(URG_IX_50_2011.pdf - 34.426 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:43:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnej drodze bezprzetragowej

URG_IX_51_2011
(URG_IX_51_2011.pdf - 591.264 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:46:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnych w drodze przetargu

URG_IX_52_2011
(URG_IX_52_2011.pdf - 69.774 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:47:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach

URG_IX_53_2011
(URG_IX_53_2011.pdf - 25.636 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:48:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia pod nazwa Zwiazek Miast i Gmin Regionu Swietokrzyskiego

URG_IX_54_2011
(URG_IX_54_2011.pdf - 35.666 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:49:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia składki członkowskiej gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenia „G5” działajacego jako Lokalna Grupa Działania.

URG_IX_55_2011
(URG_IX_55_2011.pdf - 25.729 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:50:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie

URG_X_56_2011
(URG_X_56_2011.pdf - 23.204 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:27:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.

zal.1.URG_X_56_2011
(zal.1.URG_X_56_2011.pdf - 209.446 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:29:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2010 rok.

URG_X_57_2011
(URG_X_57_2011.pdf - 23.421 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:34:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2010r.

URG_X_58_2011
(URG_X_58_2011.pdf - 363.429 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:35:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011r.

URG_X_59_2011
(URG_X_59_2011.pdf - 24.444 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:37:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie pozostawienia nadwyżki srodków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2010 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

URG_X_60_2011
(URG_X_60_2011.pdf - 23.254 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:38:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosc Wójta Gminy

URG_X_61_2011
(URG_X_61_2011.pdf - 50.669 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:40:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie

URG_X_62_2011
(URG_X_62_2011.pdf - 50.754 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:40:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

URG_X_63_2011
(URG_X_63_2011.pdf - 83.879 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:41:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowy Korczyn.

URG_X_64_2011
(URG_X_64_2011.pdf - 82.81 KB) Data publikacji: 2011-06-15 12:42:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nowy Korczyn i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno – prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

URG_XI_65_2011
(URG_XI_65_2011.pdf - 36.658 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:54:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przystapienia do projektu inwestycyjnego pod nazwa " Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pinczowskiego " oraz zabezpieczenia wkładu własnego.

URG_XI_66_2011
(URG_XI_66_2011.pdf - 15.451 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:56:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku polegajacego na likwidacji Oddziału Urologicznego

URG_XII_67_2011
(URG_XII_67_2011.pdf - 142.318 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:56:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_XII_68_2011
(URG_XII_68_2011.pdf - 26.929 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:57:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

URG_XII_69_2011
(URG_XII_69_2011.pdf - 26.155 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:59:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia wysokosci stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego na 2011r.

URG_XII_70_2011
(URG_XII_70_2011.pdf - 252.042 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:01:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, zmienionej uchwałą nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r.

URG_XII_71_2011
(URG_XII_71_2011.pdf - 25.918 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:02:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sadowych na kadencje 2012 – 2015

URG_XII_72_2011
(URG_XII_72_2011.pdf - 28.82 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:05:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy w Nowym Korczynie

URG_XII_73_2011
(URG_XII_73_2011.pdf - 28.449 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:08:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczacych Rady Gminy

URG_XII_74_2011
(URG_XII_74_2011.pdf - 36.944 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:10:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowy Korczyn do złożenia wspólniez Powiatem Buskim i Pinczowskim oraz Gminami Gnojno i Wislica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu programu priorytetowego NFOSiGW p.t. „ System zielonych inwestycji ( GIS – Green Investment Scheme ) Czesc 1) Zarzadzanie energia w budynkach użytecznosci publicznej” przedsiewziecia pn. „Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pinczowskiego "

URG_XII_75_2011
(URG_XII_75_2011.pdf - 27.832 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:11:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnych w drodze przetargu

URG_XII_76_2011
(URG_XII_76_2011.pdf - 64.957 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:12:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu gminnego.

URG_XII_77_2011
(URG_XII_77_2011.pdf - 28.038 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:15:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnej

URG_XIII_78_2011
(URG_XIII_78_2011.pdf - 74.104 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:29:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_XIII_79_2011
(URG_XIII_79_2011.pdf - 28.223 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:32:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

URG_XIII_80_2011
(URG_XIII_80_2011.pdf - 30.234 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:33:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zasiegniecia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

URG_XIII_81_2011
(URG_XIII_81_2011.pdf - 29.584 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:34:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XIII_82_2011
(URG_XIII_82_2011.pdf - 30.159 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:35:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie

URG_XIV_83_2011
(URG_XIV_83_2011.pdf - 314.303 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:24:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowce - Kawęczyn - Zabłocie od km 3+889 do km 4+044 długości 155 mb"

URG_XIV_84_2011
(URG_XIV_84_2011.pdf - 74.428 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:26:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_XIV_85_2011
(URG_XIV_85_2011.pdf - 26.735 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:27:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

URG_XIV_86_2011
(URG_XIV_86_2011.pdf - 67.399 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:29:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów

URG_XIV_87_2011
(URG_XIV_87_2011.pdf - 32.686 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:30:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomosci za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystosci ciekłych

URG_XIV_88_2011
(URG_XIV_88_2011.pdf - 30.867 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:31:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Kieleckiej nieruchomosci zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Piasku Wielkim z przeznaczeniem na potrzeby pomocy społecznej.

URG_XIV_89_2011
(URG_XIV_89_2011.pdf - 28.724 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:32:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyboru ławnika do Sadu Rejonowego w Busku Zdroju na kadencje 2012 - 2015

URG_XIV_90_2011
(URG_XIV_90_2011.pdf - 37.122 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:33:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnych w drodze przetargu

URG_XIV_91_2011
(URG_XIV_91_2011.pdf - 48.819 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:35:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego na lata 2012-2015.

URG_XIV_92_2011
(URG_XIV_92_2011.pdf - 59.621 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:36:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.

URG_XV_93_2011
(URG_XV_93_2011.pdf - 29.376 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:04:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_XV_94_2011
(URG_XV_94_2011.pdf - 25.295 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:04:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

URG_XV_95_2011
(URG_XV_95_2011.pdf - 33.248 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:05:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

URG_XV_96_2011
(URG_XV_96_2011.pdf - 49.783 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:06:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

URG_XV_97_2011
(URG_XV_97_2011.pdf - 54.672 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:06:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012 i zwolnień w tym podatku

URG_XV_98_2011
(URG_XV_98_2011.pdf - 24.375 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:07:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn

URG_XV_99_2011
(URG_XV_99_2011.pdf - 24.831 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:08:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie: zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

URG_XV_100_2011
(URG_XV_100_2011.pdf - 34.12 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:08:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu

URG_XV_101_2011
(URG_XV_101_2011.pdf - 34.9 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:09:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnej w drodze przetargu

URG_XV_102_2011
(URG_XV_102_2011.pdf - 34.464 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:10:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr V/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

URG_XV_103_2011
(URG_XV_103_2011.pdf - 21.158 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:10:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

URG_XV_104_2011
(URG_XV_104_2011.pdf - 28.459 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:11:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie

URG_XV_105_2011
(URG_XV_105_2011.pdf - 31.88 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:11:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych

URG_XV_106_2011
(URG_XV_106_2011.pdf - 23.416 KB) Data publikacji: 2011-12-20 10:12:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia aktualizacji ¨ Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Nowy Korczyn na lata 2009 – 2020 ¨

URG_XVI_107_2011
(URG_XVI_107_2011.pdf - 68.47 KB) Data publikacji: 2012-01-20 15:00:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

URG_XVI_108_2011
(URG_XVI_108_2011.pdf - 25.195 KB) Data publikacji: 2012-01-20 15:01:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

URG_XVI_109_2011
(URG_XVI_109_2011.pdf - 79.547 KB) Data publikacji: 2012-01-20 15:29:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.

URG_XVI_110_2011
(URG_XVI_110_2011.pdf - 69.695 KB) Data publikacji: 2012-01-20 15:04:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

URG_XVI_111_2011
(URG_XVI_111_2011.pdf - 127.329 KB) Data publikacji: 2012-01-20 15:04:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.

URG_XVI_112_2011
(URG_XVI_112_2011.pdf - 30.183 KB) Data publikacji: 2012-01-25 10:34:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie rozważenia zasadnosci ponownego przystapienia Gminy Nowy Korczyn do Zwiazku Miedzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3952

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2011-02-28 10:25:16
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2011-02-28 10:55:59
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-01-25 10:34:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony