Deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-02-12 11:25:38

Deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Wymagane wnioski, załączniki i dokumenty dostępne są również na stronie: https://e.nowykorczyn.pl/euslugi-web/#/eBoiZałączone pliki
URG_I_7_2014.pdfURG_I_7_2014 (URG_I_7_2014.pdf - 169.136 KB)
Data publikacji: 2014-12-17 22:03:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
URG_I_8_2014.pdfURG_I_8_2014 (URG_I_8_2014.pdf - 700.079 KB)
Data publikacji: 2014-12-17 22:04:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015
URG_I_9_2014.pdfURG_I_9_2014 (URG_I_9_2014.pdf - 616.68 KB)
Data publikacji: 2014-12-17 22:04:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r.
deklaracje_podatkowe.zipDeklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości (deklaracje_podatkowe.zip - 108.791 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 09:09:48 Redaktor: Administrator
Opis: Deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości na 2016 rok
URG_XXXI_212_2017_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdfDeklaracja na podatek od nieruchomości 2018 r. (URG_XXXI_212_2017_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf - 260.901 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 23:12:11 Redaktor: Administrator
URG_XXXI_212_2017_informacia_podat._od_nieruchomoci.pdfInformacia w sprawie podateku od nieruchomości 2018 r. (URG_XXXI_212_2017_informacia_podat._od_nieruchomoci.pdf - 212.13 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 23:13:34 Redaktor: Administrator
URG_XII_70_2015 Rolny i lesny.pdfDeklaracje na podatek rolny i leśny_wzór do 30 czerwca 2019 r. (URG_XII_70_2015 Rolny i lesny.pdf - 1041.58 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:27:12 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Deklaracje na podatek rolny i leśny_wzór obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.
dl1-01-13.pdfDeklaracja na podatek leśny_wzór od 1 lipca 2019 (dl1-01-13.pdf - 57.856 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:32:27 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Deklaracja na podatek leśny_nowy wzór obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
zdl-1-01-11.pdfDane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (załącznik 1) (zdl-1-01-11.pdf - 37.685 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:35:25 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (załącznik 1)
zdl2-01-06.pdfDane o przedmiotach podlegających zwolnieniom (zdl2-01-06.pdf - 37.556 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:38:28 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Dane o przedmiotach podlegających zwolnieniom (załącznik 2 do Deklaracji na podatek leśny)
upl_1p-01024.pdfDruk UPL-1P Pełnomocnictwo (upl_1p-01024.pdf - 126.113 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:41:45 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Druk UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej
opl_1p-01025(1).pdfDruk OPL-1P Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa (opl_1p-01025(1).pdf - 95.842 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:44:16 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Druk OPL-1P Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa
dr1-01-18.pdfDeklaracja na podatek rolny_wzór od 1 lipca 2019 r. (dr1-01-18.pdf - 70.287 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 11:58:58 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Deklaracja na podatek rolny – wzór obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
dn1-01-23.pdfDeklaracja na podatek od nieruchomości_wzór od 1 lipca 2019 r. (dn1-01-23.pdf - 80.355 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 12:54:03 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór obowiązujący od 1 lipca 2019 r.

Powrót