URG_Rok 2012

Wersja do druku

URG_Rok 2012

Załączone pliki:

URG_XVIII_113_2012
(URG_XVIII_113_2012.pdf - 29.176 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:39:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie udziału w utworzeniu przez Organizacje Turystyczna „ Szlak Jagiellonski” w ramach Miedzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego ”Via Jagiellonica” Parku Osad Goscinnych w Nowym Korczynie i zarzadzania nim.

URG_XVIII_114_2012
(URG_XVIII_114_2012.pdf - 25.784 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:40:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022

URG_XVIII_115_2012
(URG_XVIII_115_2012.pdf - 77.603 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:42:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

URG_XVIII_116_2012
(URG_XVIII_116_2012.pdf - 322.533 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:43:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Korczyn

URG_XVIII_117_2012
(URG_XVIII_117_2012.pdf - 45.882 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:44:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok

URG_XVIII_119_2012
(URG_XVIII_119_2012.pdf - 28.241 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:51:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 z dnia 7 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystosci i porzadku na terenie gminy Nowy Korczyn

URG_XVIII_120_2012
(URG_XVIII_120_2012.pdf - 28.361 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:52:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 z dnia 7 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystosci i porzadku na terenie gminy Nowy Korczyn

URG_XVIII_121_2012
(URG_XVIII_121_2012.pdf - 28.639 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:52:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniajaca Uchwałe Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXXV/153/2006 z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków w gminie Nowy Korczyn

URG_XVIII_122_2012
(URG_XVIII_122_2012.pdf - 29.82 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:53:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniajaca uchwałe Nr XV/101/2011 z dnia 25 listopada 2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawe nieruchomosci w drodze przetargu.

URG_XVIII_123_2012
(URG_XVIII_123_2012.pdf - 77.675 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:56:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015”.

URG_XVIII_124_2012
(URG_XVIII_124_2012.pdf - 34.755 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:57:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnej w drodze przetargu

URG_XVIII_125_2012
(URG_XVIII_125_2012.pdf - 29.664 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:58:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorzadowych w Nowym Korczynie

URG_XVIII_126_2012
(URG_XVIII_126_2012.pdf - 28.653 KB) Data publikacji: 2012-02-27 13:59:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniajaca uchwałe Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XII/69/2007 z dnia 31 pazdziernika 2007r. w sprawie przystapienia Gminy Nowy Korczyn do Stowarzyszenia ¨G5 działajacego jako Lokalna Grupa Działania

URG_XIX_127_2012
(URG_XIX_127_2012.pdf - 43.101 KB) Data publikacji: 2012-02-27 14:07:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamówien publicznych na zakup i swiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

URG_XIX_128_2012
(URG_XIX_128_2012.pdf - 33.599 KB) Data publikacji: 2012-02-27 14:08:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosc Wójta Gminy

URG_XIX_129_2012
(URG_XIX_129_2012.pdf - 62.838 KB) Data publikacji: 2012-02-27 14:08:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

URG_XIX_130_2012
(URG_XIX_130_2012.pdf - 64.01 KB) Data publikacji: 2012-02-27 14:09:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn

URG_XX_131_2012
(URG_XX_131_2012.pdf - 65.678 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:21:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XVI/109/2011 z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.

URG_XX_132_2012
(URG_XX_132_2012.pdf - 25.689 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:21:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022

URG_XX_133_2012
(URG_XX_133_2012.pdf - 68.58 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:22:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

URG_XX_134_2012
(URG_XX_134_2012.pdf - 73.083 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:23:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XX_135_2012
(URG_XX_135_2012.pdf - 49.082 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:25:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamówien publicznych na zakup i swiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

URG_XX_136_2012
(URG_XX_136_2012.pdf - 30.816 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:26:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XX_137_2012
(URG_XX_137_2012.pdf - 58.585 KB) Data publikacji: 2012-03-19 10:27:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Korczynie

URG_XXI_138_2012
(URG_XXI_138_2012.pdf - 25.781 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:36:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022

URG_XXI_139_2012
(URG_XXI_139_2012.pdf - 29.526 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:37:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

URG_XXI_140_2012
(URG_XXI_140_2012.pdf - 43.977 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:44:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia stanowiska w zakresie oczekiwan Gminy co do efektywnej realizacji zadan oswiatowych

URG_XXII_141_2012
(URG_XXII_141_2012.pdf - 36.346 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:46:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowy Korczyn do złożenia wspólnie z Powiatem Buskim oraz Gminami Gnojno i Wislica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach IV Konkursu programu priorytetowego NFOSiGW p.t. „ System zielonych inwestycji ( GIS – Green Investment Scheme ) Czesc 1) Zarzadzanie energia w budynkach użytecznosci publicznej” przedsiewziecia pn. „Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Powiatu Buskiego "

URG_XXIII_143_2012
(URG_XXIII_143_2012.pdf - 24.511 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:30:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2011 rok

URG_XXIII_144_2012
(URG_XXIII_144_2012.pdf - 25.27 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:31:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2011 rok

URG_XXIII_145_2012
(URG_XXIII_145_2012.pdf - 25.448 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:32:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2011 rok

URG_XXIII_146_2012
(URG_XXIII_146_2012.pdf - 25.426 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:35:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie za 2011 rok

URG_XXIII_147_2012
(URG_XXIII_147_2012.pdf - 23.267 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:35:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.

URG_XXIII_148_2012
(URG_XXIII_148_2012.pdf - 23.48 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:36:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2011r.

URG_XXIII_149_2012
(URG_XXIII_149_2012.pdf - 25.799 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:37:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022

URG_XXIII_150_2012
(URG_XXIII_150_2012.pdf - 30.327 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:39:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

URG_XXIII_151_2012
(URG_XXIII_151_2012.pdf - 34.707 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:39:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej w drodze przetargu

URG_XXIII_152_2012
(URG_XXIII_152_2012.pdf - 28.822 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:40:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu

URG_XXIII_153_2012
(URG_XXIII_153_2012.pdf - 26.862 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:41:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie

URG_XXIII_154_2012
(URG_XXIII_154_2012.pdf - 29.492 KB) Data publikacji: 2012-07-17 13:42:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenia ¨ G5 ¨ działającego jako Lokalna Grupa Działania na współorganizację Kingonalii ¨ w dniu 22 lipca 2012roku w Nowym Korczynie

URG_XXIV_155_2012
(URG_XXIV_155_2012.pdf - 34.879 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:29:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia scieków

URG_XXIV_156_2012
(URG_XXIV_156_2012.pdf - 26.195 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:30:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzenie scieków

URG_XXIV_157_2012
(URG_XXIV_157_2012.pdf - 25.214 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:31:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022

URG_XXIV_158_2012
(URG_XXIV_158_2012.pdf - 30.85 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:32:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

URG_XXIV_159_2012
(URG_XXIV_159_2012.pdf - 28.008 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:33:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia ¨ Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierajacych azbest z terenu Gminy Nowy Korczyn na lata 2012 – 2032 ¨.

URG_XXIV_159_2012 Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
(URG_XXIV_159_2012_zal.pdf - 7262.203 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:22:47 Redaktor: Administrator

Opis: Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2032

URG_XXIV_159_2012 Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2032 - załącznik nr 1
(URG_XXIV_159_2012_zal_zal1.pdf - 512.691 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:29:07 Redaktor: Administrator

Opis: Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XXIV_159_2012 Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2032 - załącznik nr 2
(URG_XXIV_159_2012_zal_zal2.pdf - 298.155 KB) Data publikacji: 2017-03-23 09:35:01 Redaktor: Administrator

Opis: Protokół odbioru stwierdzenia usunięcia odpadów zawierających azbest

URG_XXV_160_2012
(URG_XXV_160_2012.pdf - 28.201 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:33:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

URG_XXV_161_2012
(URG_XXV_161_2012.pdf - 33.844 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:34:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnych w drodze bezprzetargowej

URG_XXV_162_2012
(URG_XXV_162_2012.pdf - 33.943 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:36:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyraŻenia zgody na sprzedaŻ nieruchomosci komunalnych w drodze przetargu

URG_XXVI_163_2012
(URG_XXVI_163_2012.pdf - 37.415 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:38:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowy Korczyn do złożenia wspólnie z Powiatem Buskim, Powiatem Pinczowskim oraz Gminami Gnojno i Wislica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach V Konkursu programu priorytetowego NFOSiGW p.t. „ System zielonych inwestycji ( GIS – Green Investment Scheme ) Czesc 1) Zarzadzanie energia w budynkach użytecznosci publicznej” przedsiewziecia pn. „Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Powiatu Buskiego "

URG_XXVII_164_2012
(URG_XXVII_164_2012.pdf - 28.844 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:56:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

URG_XXVII_165_2012
(URG_XXVII_165_2012.pdf - 36.027 KB) Data publikacji: 2012-11-22 10:59:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.

URG_XXVIII_166_2012
(URG_XXVIII_166_2012.pdf - 68.556 KB) Data publikacji: 2012-11-22 11:01:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

URG_XXIX_167_2012
(URG_XXIX_167_2012.pdf - 29.01 KB) Data publikacji: 2012-12-12 10:44:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

URG_XXIX_168_2012
(URG_XXIX_168_2012.pdf - 65.88 KB) Data publikacji: 2012-12-12 10:44:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

URG_XXIX_169_2012
(URG_XXIX_169_2012.pdf - 75.141 KB) Data publikacji: 2012-12-12 10:45:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

URG_XXIX_170_2012
(URG_XXIX_170_2012.pdf - 74.596 KB) Data publikacji: 2012-12-12 10:46:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013 i zwolnień w tym podatku

URG_XXIX_171_2012
(URG_XXIX_171_2012.pdf - 33.687 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:32:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, lesny oraz od nieruchomosci dla Agencji Nieruchomosci Rolnych

URG_XXIX_172_2012
(URG_XXIX_172_2012.pdf - 28.974 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:33:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

URG_XXIX_173_2012
(URG_XXIX_173_2012.pdf - 31.994 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:34:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie okreslenia wysokosci stawki opłaty targowej, zasad poboru, okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

URG_XXIX_174_2012
(URG_XXIX_174_2012.pdf - 26.82 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:34:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

URG_XXIX_175_2012
(URG_XXIX_175_2012.pdf - 28.425 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:38:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie okreslenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

URG_XXIX_176_2012
(URG_XXIX_176_2012.pdf - 36.438 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:40:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

URG_XXIX_177_2012
(URG_XXIX_177_2012.pdf - 75.44 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:42:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.

URG_XXIX_178_2012
(URG_XXIX_178_2012.pdf - 59.249 KB) Data publikacji: 2012-12-17 10:43:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Deklaracja na podatek od nieruchomości 2013 r.
(URG_XXIX_169_2012_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf - 173.732 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:02:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Informacia w sprawie podateku od nieruchomości 2013 r.
(URG_XXIX_169_2012_informacia_podat._od_nieruchomoci.pdf - 134.434 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:02:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Deklaracja na podatek rolny dla Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
(URG_XXIX_171_2012_DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf - 47.28 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:26:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Deklaracja na podatek leśny dla Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
(URG_XXIX_171_2012_DEKLARACJA NA PODATEK LESNY.pdf - 40.282 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:28:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Deklaracja na podatek od nieruchomosci dla Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
(URG_XXIX_171_2012_DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI (grunty).pdf - 42.169 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:29:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_XXX_179_2012
(URG_XXX_179_2012.pdf - 34.418 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:18:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie remontu dróg gminnych na terenie gminy Nowy Korczyn.

URG_XXX_180_2012
(URG_XXX_180_2012.pdf - 27.182 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:19:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

URG_XXX_181_2012
(URG_XXX_181_2012.pdf - 35.474 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:20:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn.

URG_XXX_182_2012
(URG_XXX_182_2012.pdf - 29.599 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:21:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci połoonych na terenie gminy Nowy Korczyn

Dekracja I
(URG_XXX_182_2012_zal_1.pdf - 64.401 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:23:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Gminie Nowy Korczyn, na których zamieszkują mieszkańcy

Dekracja II
(URG_XXX_182_2012_zal_2.pdf - 70.975 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:28:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Gminie Nowy Korczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

URG_XXX_183_2012
(URG_XXX_183_2012.pdf - 149.484 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:29:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XXX_184_2012
(URG_XXX_184_2012.pdf - 29.056 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:31:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od włascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne.

URG_XXX_185_2012
(URG_XXX_185_2012.pdf - 32.909 KB) Data publikacji: 2012-12-31 11:33:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3354

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-27 13:36:37
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-27 13:37:28
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2017-03-23 10:25:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony