URG_Rok 2017Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-03-13 13:21:33

URG_Rok 2017Załączone pliki
URG_XXIV_158_2017.pdfURG_XXIV_158_2017 (URG_XXIV_158_2017.pdf - 791.763 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:54:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok
URG_XXIV_159_2017.pdfURG_XXIV_159_2017 (URG_XXIV_159_2017.pdf - 475.012 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:54:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXIV_160_2017.pdfURG_XXIV_160_2017 (URG_XXIV_160_2017.pdf - 758.029 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:55:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXIV_161_2017.pdfURG_XXIV_161_2017 (URG_XXIV_161_2017.pdf - 357.049 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:55:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XXIV_162_2017.pdfURG_XXIV_162_2017 (URG_XXIV_162_2017.pdf - 334.888 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:56:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Górnowola
URG_XXIV_163_2017.pdfURG_XXIV_163_2017 (URG_XXIV_163_2017.pdf - 951.585 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:56:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”
URG_XXIV_164_2017.pdfURG_XXIV_164_2017 (URG_XXIV_164_2017.pdf - 166.131 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:57:35 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
URG_XXIV_165_2017.pdfURG_XXIV_165_2017 (URG_XXIV_165_2017.pdf - 165.728 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:58:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URG_XXIV_166_2017.pdfURG_XXIV_166_2017 (URG_XXIV_166_2017.pdf - 842.336 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:59:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego
URG_XXIV_167_2017.pdfURG_XXIV_167_2017 (URG_XXIV_167_2017.pdf - 108.507 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:59:51 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej

Powrót