ZW 2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-11-27 12:11:36

Zarządzenia Wójta z roku 2018

Załączone pliki
Z_W_1_2018.pdfZ_W_1_2018 (Z_W_1_2018.pdf - 583.763 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:58:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_2_2018.pdfZ_W_2_2018 (Z_W_2_2018.pdf - 418.695 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:59:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Nowy Korczyn w 2018 roku
Z_W_3_2018.pdfZ_W_3_2018 (Z_W_3_2018.pdf - 325.453 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:59:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_4_2018.pdfZ_W_4_2018 (Z_W_4_2018.pdf - 381.866 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:03:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn, Gmina Nowy Korczyn" realizowanego w latach 2017-2018
Z_W_5_2018.pdfZ_W_5_2018 (Z_W_5_2018.pdf - 1354.336 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:07:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu
Z_W_6_2018.pdfZ_W_6_2018 (Z_W_6_2018.pdf - 1198.31 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:07:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_6A_2018.pdfZ_W_6A_2018 (Z_W_6A_2018.pdf - 1429.112 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:08:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_7_2018.pdfZ_W_7_2018 (Z_W_7_2018.pdf - 533.935 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:11:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_8_2018.pdfZ_W_8_2018 (Z_W_8_2018.pdf - 222 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:11:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_9_2018.pdfZ_W_9_2018 (Z_W_9_2018.pdf - 1947.854 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:12:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_10_2018.pdfZ_W_10_2018 (Z_W_10_2018.pdf - 957.108 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:13:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_11_2018.pdfZ_W_11_2018 (Z_W_11_2018.pdf - 6783.902 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:26:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 rok
Z_W_12_2018.pdfZ_W_12_2018 (Z_W_12_2018.pdf - 1006.165 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:29:04 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie urzędu i zapasowym miejscu pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Nowy Korczyn
Z_W_13_2018.pdfZ_W_13_2018 (Z_W_13_2018.pdf - 1102.935 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:33:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_14_2018.pdfZ_W_14_2018 (Z_W_14_2018.pdf - 474.689 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:50:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Z_W_15_2018.pdfZ_W_15_2018 (Z_W_15_2018.pdf - 394.19 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:52:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Błotnowoli przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_16_2018.pdfZ_W_16_2018 (Z_W_16_2018.pdf - 1952.927 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:55:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_17_2018.pdfZ_W_17_2018 (Z_W_17_2018.pdf - 277.746 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:57:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łęka
Z_W_18_2018.pdfZ_W_18_2018 (Z_W_18_2018.pdf - 412.911 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 12:20:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Powrót