Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Wersja do druku

Komisja Budżetu, Finansów
i Planowania Rady Miejskiej
w Nowym Korczynie


KADENCJA 2018 – 2023

SKŁAD:

1. Borla Grzegorz - przewodniczący

2. Niedopytalski Wojciech - z-ca przewod.

3. Gołdyn Kazimiera - członek

4. Marek Ludwik  -członek

5. Szafraniec Krystyna -członek

6. Wiśniewska Anna  -członek

 


 

PLAN PRACY

Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Gminy

 w Nowym Korczynie na rok 2015

 

I kwartał:

1.    Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015.

2.    Opracowanie projektu budżetu na 2015 r.

3.    Wezwanie do wykonania (sporządzenia) sprawozdania na piśmie w zakresie wydatków GKRPA za 2014 r. – p. Danutę Zborowską – pracownika Urzędu Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy.

4.    Założenia finansowe  GOPS w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.

 

II kwartał:

1.      Wstępne rozliczenie kosztów odśnieżania.

2.      Ocena wpływów z opłaty targowej oraz wydatków na utrzymanie placów targowych.

3.      Wnioski z zebrań wiejskich

4.      Przyjęcie informacji o dotacjach celowych na realizację zadań zleconych.

5.      Utrzymanie szkół na terenie gminy.

6.      Informacja o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań zleconych.

 

III kwartał:

1.    Analiza wpływów zobowiązań finansowych wobec gminy.

2.    Omówienie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu gminy.

3.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

 

IV kwartał:

1.      Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych.

2.      Wypracowanie założeń do budżetu na 2016 r.

3.      Prace nad projektami uchwał o podatkach i opłatach lokalnych (opiniowanie).

4.      Ocena funkcjonowania ustawy śmieciowej.

5.      Ocena wpływów z podatków i opłat.

6.      Analiza wniosków pozostałych Komisji Stałych Rady Gminy.

7.      Posiedzenie wspólne

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3123

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2003-06-30 16:52:02
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2003-07-14 09:48:37
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2019-03-20 22:47:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony