Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpożarowejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-09-17 11:36:52

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Nowym Korczynie


KADENCJA 2014 – 2018

SKŁAD:

1. Trela Władysław  - Przewodniczący

2. Wiśniewska Anna  - Z-ca przew.

3. Borla Grzegorz  - członek

4. Gołdyn Kazimiera - członek

5. Dziama Urszula  -członek

6. Ragan Edward  -członek

 


 

PLAN PRACY

Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Nowym Korczynie na 2015 rok

 

I kwartał:

1.      Opracowanie planu pracy na 2015 rok.

2.      Zapoznanie z budżetem gminy na 2015 rok.

3.      Zabezpieczenie potrzeb społecznych w zakresie usług medycznych (pielęgniarki środowiskowe).

4.      Omówienie współpracy z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi (nawiązanie współpracy ze służbami policji, szkołami, strażami pożarnymi, służbą zdrowia).

5.      Pomoc społeczna i bytowo- mieszkaniowa. GOPS.

6.      Informacja na temat zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ochrony środowiska w sprawie obszarów Natura2000.

7.      Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.

8.      Analiza działań organów Policji i Straży Gminnej w ramach bezpieczeństwa gminy. Sprawozdanie na sesji Rady Gminy.

 

II kwartał:

1.      Informacja o służbie zdrowia na terenie Gminy.

2.      Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie świata”.

3.      Informacja o stanie jakości wody, funkcjonowaniu ujęcia i kosztach z tym związanych.

4.      Kontrola strażnic OSP – posiedzenie wyjazdowe.

5.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Gminnej.

6.      Spotkanie z dyrektorami szkół w celu omówienia stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji.

7.      Organizacja punktu poboru krwi „honorowe krwiodawstwo” w czasie organizowanych przez gminę festynów i spotkań kulturalnych

III kwartał:

1.      Ocena stanu bezpieczeństwa na I półrocze 2015r. przez OSP i Policję, Straż Gminną.

2.      Informacja o zasadach funkcjonowania ustawy śmieciowej.

3.      Kontrola bezpieczeństwa dowozu uczniów do szkół.

4.      Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkołach (informacja komendanta gminnego OSP).

IV kwartał:

1.                  Przyjęcie informacji o przygotowaniu do okresu zimowego.

2.                  Informacja o stanie bezpieczeństwa

3.                  Podsumowanie pracy komisji za 2015 rok.

4.                  Sprawozdanie z działalności służby zdrowia i GOPS.Powrót