Komisja Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji

Wersja do druku

Komisja Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji
 Rady Gminy w Nowym Korczynie


KADENCJA 2014 – 2018

SKŁAD:

1. Szafraniec Krystyna  -Przewodniczący

2. Pietrowski Jerzy  -Z-ca przew.

3. Borla Grzegorz  -członek

4. Buczak Wioletta  -członek

5. Gruchała Artur  -członek

6. Kulik Paweł  -członek

 


 

PLAN PRACY

Komisji Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji

Rady Gminy w Nowym Korczynie na rok 2015

 

 

I kwartał

 

1. Omówienie spraw związanych z oświatą gminną. Zaangażowanie środowisk lokalnych w promocję gminy Nowy Korczyn (szkoły, przedszkole, TMZK, KGW, straże pożarne, GOK).

2. Przyjęcie planów pracy na cały rok z GOK i biblioteki publicznej oraz umieszczenie ich w na stronie BIP.

3. Przyjęcie planów pracy placówek oświatowych działających na terenie gminy Nowy Korczyn na okres ferii zimowych i umieszczenie ich na stronie BIP.

4.   Przyjęcie sprawozdania z działalności w/w placówek za rok 2014  na rzecz krzewienia kultury

w środowisku.

5. Zapoznanie się z projektem budżetu oświaty na 2015 rok i zaopiniowanie.

6. Udział placówek oświatowych Gminy Nowy Korczyn w 23 Finale  „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” -  11.01.2015 r.

7. IV Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej.

8. Omówienie współpracy z placówkami oświatowymi w gminie – spotkanie z dyrektorami szkół.  Wytypowanie osoby, która będzie odpowiedzialna za organizowanie uroczystości na cały rok.

9. Pomoc Rady przy organizowaniu wszelkich spotkań kulturalnych, które mają za zadanie integrację środowisk, pomoc i udział w uroczystościach historycznych i akademiach.

10. Do organizowania w/w spotkań zobowiązuje się GOK i Bibliotekę.

11. Obchody Dnia Kobiet – impreza przygotowana przez GOK w Nowym Korczynie.

 Ustalenie listy gości, których chcemy zaprosić na uroczystości.

12. Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowych na terenie gminy w 2015 r.

13. Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Nowy Korczyn.

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOK za 2014 r.

15. Zapoznanie się z budżetem placówek oświatowych w gminie na 2015 rok- przedstawienie planu pracy szkół.

16.  Zapoznanie się z planem imprez na 2015 rok w szkołach z terenu gminy.

17.  Omówienie przygotowań do uroczystości upamiętniających 75 rocznicę „Zbrodni Katyńskiej”

    i  Piątą Rocznicę „Tragedii Smoleńskiej”.

18.  Przedstawienie wytycznych do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016.

 

 

II kwartał

 

1.      Zapoznanie się z planem imprez kulturalnych w ramach obchodów „Kingonalii”.

2.      Omówienie przygotowań do obchodów „Światowego Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”.

3.   Omówienie funkcjonowania dowozu uczniów do szkół w gminie Nowy Korczyn.

4.   Omówienie przygotowań do Rejonowego Przeglądu Kapel „Buskie Spotkania z Folklorem”.

5.   Przygotowanie obchodów uroczystości upamiętniających uchwalenie „Konstytucji 3 Maja”.

7.  Obchody „Światowego Dnia Książki”.

8.  Obchody „Dnia Matki i Ojca”. Akademie organizowane przez szkoły i sołectwa.

9.  „Kingonalia”  - omówienie programu.

10.  Dożynki gminne – omówienie programu.

11.  Omówienie organizacji „Dnia Dziecka” w szkołach dla dzieci z gminy – GOK.

12.  Omówienie organizacji imprez kulturalnych na wakacje:

      a) „Sobótki”,  b) „Kingonalia”, c) „Pożegnanie wakacji”.                                                                

13. Omówienie problematyki związanej z akcją „Bezpieczne wakacje 2015 r.”

14. Spotkanie z przedstawicielami policji, OSP i straży gminnej, dyrektorami szkół, kierownictwem  GOK i biblioteki gminnej.

15.   Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2014/2015.

16.  Realizacja projektów unijnych w szkołach w roku szkolnym 2014/2015-podsumowanie.

17.  Organizacja Ligii Gminnej Nowy Korczyn w piłce nożnej.

 

 

                                                                     III  kwartał

 

 

1. Organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży podczas wakacji przez GOK, Klub Sportowy „Wisła”

2. Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej i kołami gospodyń wiejskich

w terenie.                                                         

3. Omówienie funkcjonowania oświaty w gminie na nowy rok szkolny 2015/2016 - zapoznanie się z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, oraz organizacji dowozu uczniów do szkół

w gminie.

4.  Przygotowanie obchodów uroczystości w 76  rocznicę wybuchu II wojny światowej.

5 .  Przygotowanie obchodów uroczystości w rocznicę „Wiecu Chłopskiego” w Piasku Wielkim.

6.  Przygotowanie obchodów uroczystości w 101 rocznicę „Bitwy Korczyńskiej pod Czarkowami”                                                             

 

7. Współpraca ze szkołami i GOK w organizowaniu obchodów:

a)  Dnia Edukacji Narodowej,
 b)  Święta Zmarłych,

 c)  Święta Niepodległości.

 

                                                          IV  kwartał

 

1. Podsumowanie pracy Komisji, radnych, Wójta, pracowników Urzędu Gminy
w organizowanie imprez  kulturalnych  w zakresie kultywowania i promowania tradycji, folkloru

i historii gminy.

2.  Zaopiniowanie prowizorium budżetowego w sprawach oświaty i kultury na 2016 r.

3.      Sprawy bieżące oświaty.                                                           

4. Udział pracowników Urzędu Gminy, radnych, uczniów szkół gminnych w uroczystościach

 z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.                                                         

 5. Podsumowanie pracy komisji oraz pracy szkół, świetlic i biblioteki w/m.

 6. Zorganizowanie spotkania wigilijno- opłatkowego w szkołach - „JASEŁKA.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3251

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2003-06-30 17:02:10
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2003-07-14 09:49:10
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2014-12-23 13:00:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony