Petycje

Wersja do druku

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja kierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Nowym Korczynie, jeżeli właściwym podmiotem do jej rozpatrzenia jest Rada Miejska.

Petycja może zawierać  zgodę na ujawnienie na stornie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.
Termin załatwienia:

Petycje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od dnia ich wpływu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

 

 

Załączone pliki:

Petycja z dnia 16_04_2020
(petycja_1.pdf - 1476.029 KB) Data publikacji: 2020-12-10 11:25:51 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: Petycja z dnia 16.04.2020

Stanowisko Komisji do Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji ws Petycji z dnia 16 kwietnia 2020
(stanowisko_ws_petycji.pdf - 345.812 KB) Data publikacji: 2020-12-10 11:34:49 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: Stanowisko Komisji do Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji ws Petycji z dnia 16 kwietnia 2020

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 152

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Sadowska, data: 2020-12-10 10:45:44
Opublikował(a): Marzena Sadowska, data publikacji: 2020-12-10 10:46:24
Ostatnia zmiana: Marzena Sadowska, data: 2020-12-10 11:34:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony