URG_Rok 2013

Wersja do druku

URG_Rok 2013

Załączone pliki:

URG_XXXII_186_2013
(URG_XXXII_186_2013.pdf - 96.662 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:28:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy

URG_XXXII_187_2013
(URG_XXXII_187_2013.pdf - 95.536 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:29:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

URG_XXXII_188_2013
(URG_XXXII_188_2013.pdf - 95.714 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:31:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

URG_XXXII_189_2013
(URG_XXXII_189_2013.pdf - 96.024 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:33:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

URG_XXXII_190_2013
(URG_XXXII_190_2013.pdf - 328.316 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:35:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXII_191_2013
(URG_XXXII_191_2013.pdf - 2089.145 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:37:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXII_192_2013
(URG_XXXII_192_2013.pdf - 104.122 KB) Data publikacji: 2013-02-21 12:37:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

URG_XXXIII_193_2013
(URG_XXXIII_193_2013.pdf - 359.246 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:33:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok

URG_XXXIII_194_2013
(URG_XXXIII_194_2013.pdf - 193.395 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:33:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XXXIII_195_2013
(URG_XXXIII_195_2013.pdf - 1225.023 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:34:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Nowy Korczyn przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych

URG_XXXIII_196_2013
(URG_XXXIII_196_2013.pdf - 265.918 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:35:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej

URG_XXXIII_197_2013
(URG_XXXIII_197_2013.pdf - 229.568 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:36:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu

URG_XXXIII_198_2013
(URG_XXXIII_198_2013.pdf - 258.504 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:36:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXIII_199_2013
(URG_XXXIII_199_2013.pdf - 702.295 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:37:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXIII_200_2013
(URG_XXXIII_200_2013.pdf - 186.225 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:37:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, a Gminą Solec Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowy Korczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach.

URG_XXXIII_201_2013
(URG_XXXIII_201_2013.pdf - 112.635 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:38:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

URG_XXXIII_202_2013
(URG_XXXIII_202_2013.pdf - 107.934 KB) Data publikacji: 2013-03-11 13:39:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

URG_XXXIV_203_2013
(URG_XXXIV_203_2013.pdf - 319.17 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:30:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXIV_204_2013
(URG_XXXIV_204_2013.pdf - 547.979 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:30:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXIV_206_2013
(URG_XXXIV_206_2013.pdf - 164.181 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:31:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn

URG_XXXIV_207_2013
(URG_XXXIV_207_2013.pdf - 97.966 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:34:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej

URG_XXXIV_208_2013
(URG_XXXIV_208_2013.pdf - 109.162 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:35:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/200/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a Gminą Solec Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowy Korczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach

URG_XXXV_209_2013
(URG_XXXV_209_2013.pdf - 243.87 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:01:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXV_210_2013
(URG_XXXV_210_2013.pdf - 627.501 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:03:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXVI_211_2013
(URG_XXXVI_211_2013.pdf - 98.092 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:03:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2012 rok

URG_XXXVI_212_2013
(URG_XXXVI_212_2013.pdf - 95.822 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:04:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2012 rok

URG_XXXVI_213_2013
(URG_XXXVI_213_2013.pdf - 97.279 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:05:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2012 rok

URG_XXXVI_214_2013
(URG_XXXVI_214_2013.pdf - 97.175 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:06:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie za 2012 rok

URG_XXXVI_215_2013
(URG_XXXVI_215_2013.pdf - 93.737 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:06:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.

URG_XXXVI_216_2013
(URG_XXXVI_216_2013.pdf - 95.595 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:07:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2012r.

URG_XXXVI_217_2013
(URG_XXXVI_217_2013.pdf - 257.68 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:07:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXVI_218_2013
(URG_XXXVI_218_2013.pdf - 1390.018 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:08:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXVI_219_2013
(URG_XXXVI_219_2013.pdf - 701.078 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:08:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu

URG_XXXVI_220_2013
(URG_XXXVI_220_2013.pdf - 101.964 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:09:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn

URG_XXXVI_221_2013
(URG_XXXVI_221_2013.pdf - 103.858 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:10:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

URG_XXXVI_222_2013
(URG_XXXVI_222_2013.pdf - 102.973 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:11:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Nowy Korczyn za ochronne

URG_XXXVI_223_2013
(URG_XXXVI_223_2013.pdf - 105.423 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:11:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

URG_XXXVII_224_2013
(URG_XXXVII_224_2013.pdf - 2137.417 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:12:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXVII_225_2013
(URG_XXXVII_225_2013.pdf - 765.921 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:12:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXVII_226_2013
(URG_XXXVII_226_2013.pdf - 112.473 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:13:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Korczyn podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

URG_XXXVII_227_2013
(URG_XXXVII_227_2013.pdf - 115.696 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:14:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowy Korczyn do złożenia wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Klubem Sportowym STELLA w Kielcach wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego”

URG_XXXVIII_228_2013
(URG_XXXVIII_228_2013.pdf - 107.037 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:32:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

URG_XXXVIII_229_2013
(URG_XXXVIII_229_2013.pdf - 312.63 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:33:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XXXVIII_230_2013
(URG_XXXVIII_230_2013.pdf - 1434.726 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:34:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXVIII_231_2013
(URG_XXXVIII_231_2013.pdf - 202.561 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:35:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

URG_XXXVIII_232_2013
(URG_XXXVIII_232_2013.pdf - 104.786 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:35:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

URG_XXXVIII_233_2013
(URG_XXXVIII_233_2013.pdf - 185.489 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:36:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXIX/177/2013 z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

URG_XXXVIII_234_2013
(URG_XXXVIII_234_2013.pdf - 104.943 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:37:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_XXXVIII_235_2013
(URG_XXXVIII_235_2013.pdf - 99.121 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:38:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podjęcia inicjatywy ustanowienia patrona Gminy Nowy Korczyn

URG_XXXVIII_236_2013
(URG_XXXVIII_236_2013.pdf - 103.609 KB) Data publikacji: 2013-09-16 10:40:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowy Korczyn

URG_XXXIX_237_2013
(URG_XXXIX_237_2013.pdf - 321.098 KB) Data publikacji: 2013-10-23 12:41:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXIX_238_2013
(URG_XXXIX_238_2013.pdf - 168.889 KB) Data publikacji: 2013-10-23 12:42:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Nowy Korczyn

URG_XL_239_2013
(URG_XL_239_2013.pdf - 463.315 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:27:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XL_240_2013
(URG_XL_240_2013.pdf - 984.62 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:27:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XL_241_2013
(URG_XL_241_2013.pdf - 253.091 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:28:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

URG_XLI_242_2013
(URG_XLI_242_2013.pdf - 526.805 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:54:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XLI_243_2013
(URG_XLI_243_2013.pdf - 1486.018 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:55:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XLI_244_2013
(URG_XLI_244_2013.pdf - 167.609 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:56:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

URG_XLI_245_2013
(URG_XLI_245_2013.pdf - 614.518 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:58:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r.

URG_XLI_246_2013
(URG_XLI_246_2013.pdf - 612.867 KB) Data publikacji: 2014-01-10 11:59:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014 i zwolnień w tym podatku

URG_XLII_247_2013
(URG_XLII_247_2013.pdf - 395.333 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:00:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

URG_XLII_248_2013
(URG_XLII_248_2013.pdf - 875.511 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:00:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XLII_249_2013
(URG_XLII_249_2013.pdf - 542.391 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:01:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2032

URG_XLII_250_2013
(URG_XLII_250_2013.pdf - 3214.507 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:02:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

URG_XLII_251_2013
(URG_XLII_251_2013.pdf - 331.515 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:07:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

URG_XLII_252_2013
(URG_XLII_252_2013.pdf - 350.815 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:08:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku

URG_XLII_253_2013
(URG_XLII_253_2013.pdf - 355.672 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:09:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

URG_XLII_254_2013
(URG_XLII_254_2013.pdf - 170.395 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:09:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/236/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowy Korczyn

URG_XLIII_255_2013
(URG_XLIII_255_2013.pdf - 294.364 KB) Data publikacji: 2014-01-10 12:10:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

URG_XXXIV_205_2013
(URG_XXXIV_205_2013.pdf - 478.602 KB) Data publikacji: 2014-02-10 13:49:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Nowy Korczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2188

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2013-02-21 12:22:42
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2013-02-21 12:23:05
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2014-02-10 13:49:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony