URG_Rok 2014

Wersja do druku

URG_Rok 2014
Załączone pliki
URG_XLIV_256_2014.pdfURG_XLIV_256_2014 (URG_XLIV_256_2014.pdf - 344.661 KB)
Data publikacji: 2014-01-31 08:28:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
URG_XLIV_257_2014.pdfURG_XLIV_257_2014 (URG_XLIV_257_2014.pdf - 179.98 KB)
Data publikacji: 2014-01-31 08:30:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
URG_XLIV_259_2014.pdfURG_XLIV_259_2014 (URG_XLIV_259_2014.pdf - 671.079 KB)
Data publikacji: 2014-01-31 08:31:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2014 rok
URG_XLIV_260_2014.pdfURG_XLIV_260_2014 (URG_XLIV_260_2014.pdf - 174.484 KB)
Data publikacji: 2014-01-31 08:32:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Male, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”
URG_XLIV_261_2014.pdfURG_XLIV_261_2014 (URG_XLIV_261_2014.pdf - 163.259 KB)
Data publikacji: 2014-01-31 08:32:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
URG_XLIV_262_2014.pdfURG_XLIV_262_2014 (URG_XLIV_262_2014.pdf - 1805.693 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 10:15:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XLIV_263_2014.pdfURG_XLIV_263_2014 (URG_XLIV_263_2014.pdf - 172.957 KB)
Data publikacji: 2014-01-31 08:36:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URG_XLV_264_2014.pdfURG_XLV_264_2014 (URG_XLV_264_2014.pdf - 711.27 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:30:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
URG_XLV_265_2014.pdfURG_XLV_265_2014 (URG_XLV_265_2014.pdf - 1839.479 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:31:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_XLV_266_2014.pdfURG_XLV_266_2014 (URG_XLV_266_2014.pdf - 346.911 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:32:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2014 r
URG_XLV_267_2014.pdfURG_XLV_267_2014 (URG_XLV_267_2014.pdf - 469.06 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:33:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie poboru kruszywa z rzeki Wisły w ramach powszechnego korzystania z wód dla potrzeb gospodarstw domowych
URG_XLV_268_2014.pdfURG_XLV_268_2014 (URG_XLV_268_2014.pdf - 399.306 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:34:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze przetargu
URG_XLV_269_2014.pdfURG_XLV_269_2014 (URG_XLV_269_2014.pdf - 656.439 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:35:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela
URG_XLV_270_2014.pdfURG_XLV_270_2014 (URG_XLV_270_2014.pdf - 658.031 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:36:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
URG_XLV_271_2014.pdfURG_XLV_271_2014 (URG_XLV_271_2014.pdf - 369.182 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:36:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
URG_XLV_272_2014.pdfURG_XLV_272_2014 (URG_XLV_272_2014.pdf - 165.306 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:37:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2014 roku
URG_XLV_273_2014.pdfURG_XLV_273_2014 (URG_XLV_273_2014.pdf - 195.228 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:42:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego budowy tuczarni trzody chlewnej oraz elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki
URG_XLV_274_2014.pdfURG_XLV_274_2014 (URG_XLV_274_2014.pdf - 193.881 KB)
Data publikacji: 2014-03-25 12:42:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i bydła mięsnego
URG_XLVI_275_2014.pdfURG_XLVI_275_2014 (URG_XLVI_275_2014.pdf - 806.447 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 13:50:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_XLVI_276_2014.pdfURG_XLVI_276_2014 (URG_XLVI_276_2014.pdf - 299.684 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 13:51:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
URG_XLVI_277_2014.pdfURG_XLVI_277_2014 (URG_XLVI_277_2014.pdf - 163.324 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 13:52:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
URG_XLVI_278_2014.pdfURG_XLVI_278_2014 (URG_XLVI_278_2014.pdf - 784.684 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 10:29:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XLVI_279_2014.pdfURG_XLVI_279_2014 (URG_XLVI_279_2014.pdf - 1588.231 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 10:29:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XLVI_280_2014.pdfURG_XLVI_280_2014 (URG_XLVI_280_2014.pdf - 758.048 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 10:30:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XLVII_281_2014.pdfURG_XLVII_281_2014 (URG_XLVII_281_2014.pdf - 162.044 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:39:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2013 rok
URG_XLVII_282_2014.pdfURG_XLVII_282_2014 (URG_XLVII_282_2014.pdf - 159.422 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:45:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2013 rok
URG_XLVII_283_2014.pdfURG_XLVII_283_2014 (URG_XLVII_283_2014.pdf - 160.033 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:45:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2013 rok
URG_XLVII_284_2014.pdfURG_XLVII_284_2014 (URG_XLVII_284_2014.pdf - 162.959 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:46:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie za 2013 rok
URG_XLVII_285_2014.pdfURG_XLVII_285_2014 (URG_XLVII_285_2014.pdf - 157.868 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:47:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
URG_XLVII_286_2014.pdfURG_XLVII_286_2014 (URG_XLVII_286_2014.pdf - 159.392 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:47:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2013r
URG_XLVII_287_2014.pdfURG_XLVII_287_2014 (URG_XLVII_287_2014.pdf - 711.346 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:48:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
URG_XLVII_288_2014.pdfURG_XLVII_288_2014 (URG_XLVII_288_2014.pdf - 1773.839 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:53:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_XLVII_289_2014.pdfURG_XLVII_289_2014 (URG_XLVII_289_2014.pdf - 428.142 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:54:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2017
URG_XLVII_290_2014.pdfURG_XLVII_290_2014 (URG_XLVII_290_2014.pdf - 173.006 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:55:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
URG_XLVII_291_2014.pdfURG_XLVII_291_2014 (URG_XLVII_291_2014.pdf - 172.517 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 14:56:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Rzędowie
URG_XLVIII_292_2014.pdfURG_XLVIII_292_2014 (URG_XLVIII_292_2014.pdf - 3754.486 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 13:58:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
URG_XLVIII_293_2014.pdfURG_XLVIII_293_2014 (URG_XLVIII_293_2014.pdf - 4411.605 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:02:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_XLVIII_294_2014.pdfURG_XLVIII_294_2014 (URG_XLVIII_294_2014.pdf - 1190.689 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:04:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn
URG_XLVIII_295_2014.pdfURG_XLVIII_295_2014 (URG_XLVIII_295_2014.pdf - 1013.479 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:08:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Starym Korczynie
URG_XLVIII_296_2014.pdfURG_XLVIII_296_2014 (URG_XLVIII_296_2014.pdf - 953.367 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:09:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Strożyska
URG_XLVIII_297_2014.pdfURG_XLVIII_297_2014 (URG_XLVIII_297_2014.pdf - 1253.117 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:15:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Parchocin
URG_XLVIII_298_2014.pdfURG_XLVIII_298_2014 (URG_XLVIII_298_2014.pdf - 1161.31 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:17:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Błotnowola
URG_XLVIII_299_2014.pdfURG_XLVIII_299_2014 (URG_XLVIII_299_2014.pdf - 1259.855 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:22:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sępichów
URG_XLVIII_300_2014.pdfURG_XLVIII_300_2014 (URG_XLVIII_300_2014.pdf - 1021.998 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:26:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grotniki Małe
URG_XLVIII_301_2014.pdfURG_XLVIII_301_2014 (URG_XLVIII_301_2014.pdf - 1015.912 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:28:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Badrzychowice
URG_XLVIII_302_2014.pdfURG_XLVIII_302_2014 (URG_XLVIII_302_2014.pdf - 1117.439 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:31:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czarkowy
URG_XLVIII_303_2014.pdfURG_XLVIII_303_2014 (URG_XLVIII_303_2014.pdf - 1090.054 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:37:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów
URG_XLVIII_304_2014.pdfURG_XLVIII_304_2014 (URG_XLVIII_304_2014.pdf - 499.886 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:38:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wystąpienia Gminy Nowy Korczyn ze związku międzygminnego
URG_XLVIII_305_2014.pdfURG_XLVIII_305_2014 (URG_XLVIII_305_2014.pdf - 613.95 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:39:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej
URG_XLVIII_306_2014.pdfURG_XLVIII_306_2014 (URG_XLVIII_306_2014.pdf - 533.266 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 14:39:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej w drodze przetargu
URG_XLIX_307_2014.pdfURG_XLIX_307_2014 (URG_XLIX_307_2014.pdf - 3380.401 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:51:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
URG_XLIX_308_2014.pdfURG_XLIX_308_2014 (URG_XLIX_308_2014.pdf - 2586.56 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:51:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_XLIX_309_2014.pdfURG_XLIX_309_2014 (URG_XLIX_309_2014.pdf - 1293.37 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:52:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
URG_XLIX_310_2014.pdfURG_XLIX_310_2014 (URG_XLIX_310_2014.pdf - 1330.085 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:53:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ew. 75 z obrębu geod. Strożyska, będącej we władaniu Gminy na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
URG_XLIX_311_2014.pdfURG_XLIX_311_2014 (URG_XLIX_311_2014.pdf - 2024.65 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:54:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
URG_L_312_2014.pdfURG_L_312_2014 (URG_L_312_2014.pdf - 1422.425 KB)
Data publikacji: 2014-09-19 08:50:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_L_313_2014.pdfURG_L_313_2014 (URG_L_313_2014.pdf - 396.594 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:03:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 1/4 udziału własności
URG_L_314_2014.pdfURG_L_314_2014 (URG_L_314_2014.pdf - 368.593 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:03:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze przetargu
URG_LI_315_2014.pdfURG_LI_315_2014 (URG_LI_315_2014.pdf - 1085.951 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:04:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_LI_316_2014.pdfURG_LI_316_2014 (URG_LI_316_2014.pdf - 170.626 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:04:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Nowy Korczyn
URG_LI_317_2014.pdfURG_LI_317_2014 (URG_LI_317_2014.pdf - 1719.062 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:05:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
URG_LII_318_2014.pdfURG_LII_318_2014 (URG_LII_318_2014.pdf - 466.851 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:38:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
URG_LII_319_2014.pdfURG_LII_319_2014 (URG_LII_319_2014.pdf - 1686.675 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:38:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
URG_LII_320_2014.pdfURG_LII_320_2014 (URG_LII_320_2014.pdf - 489.748 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:38:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Badrzychowice
URG_LII_321_2014.pdfURG_LII_321_2014 (URG_LII_321_2014.pdf - 429.331 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:39:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Błotnowola
URG_LII_322_2014.pdfURG_LII_322_2014 (URG_LII_322_2014.pdf - 322.099 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:39:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czarkowy
URG_LII_323_2014.pdfURG_LII_323_2014 (URG_LII_323_2014.pdf - 412.344 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:39:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grotniki Małe
URG_LII_324_2014.pdfURG_LII_324_2014 (URG_LII_324_2014.pdf - 171.571 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:40:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn
URG_LII_325_2014.pdfURG_LII_325_2014 (URG_LII_325_2014.pdf - 342.384 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:40:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów
URG_LII_326_2014.pdfURG_LII_326_2014 (URG_LII_326_2014.pdf - 422.03 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:41:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Parchocin
URG_LII_327_2014.pdfURG_LII_327_2014 (URG_LII_327_2014.pdf - 338.841 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:41:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sępichów
URG_LII_328_2014.pdfURG_LII_328_2014 (URG_LII_328_2014.pdf - 408.417 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:41:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Starym Korczynie
URG_LII_329_2014.pdfURG_LII_329_2014 (URG_LII_329_2014.pdf - 327.104 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:42:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
URG_LII_330_2014.pdfURG_LII_330_2014 (URG_LII_330_2014.pdf - 460.352 KB)
Data publikacji: 2014-12-02 08:42:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1919

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2014-01-31 08:21:38
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2014-01-31 08:23:50
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2017-05-18 14:19:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony