ZW 2017

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta z roku 2017

Załączone pliki:

Z_W_1_2017
(Z_W_1_2017.pdf - 57.283 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:16:08 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Z_W_2_2017
(Z_W_2_2017.pdf - 1400.561 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:16:39 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu

Z_W_3_2017
(Z_W_3_2017.pdf - 2401.772 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:17:06 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_4_2017
(Z_W_4_2017.pdf - 413.848 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:17:35 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Nowy Korczyn w 2017 roku

Z_W_5_2017
(Z_W_5_2017.pdf - 1178.579 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:18:01 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_6_2017
(Z_W_6_2017.pdf - 312.315 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:18:25 Redaktor: Administrator

Opis: zmieniające zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Korczyn

Z_W_7_2017
(Z_W_7_2017.pdf - 364.043 KB) Data publikacji: 2017-03-13 13:18:44 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Grotnikach Dużych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Z_W_8_2017
(Z_W_8_2017.pdf - 1399.609 KB) Data publikacji: 2017-04-26 20:59:07 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_9_2017
(Z_W_9_2017.pdf - 1799.238 KB) Data publikacji: 2017-04-26 20:59:32 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_10_2017
(Z_W_10_2017.pdf - 295.888 KB) Data publikacji: 2017-04-26 21:00:01 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia

Z_W_11_2017
(Z_W_11_2017.pdf - 2196.37 KB) Data publikacji: 2017-04-26 21:00:36 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_12_2017
(Z_W_12_2017.pdf - 7818.374 KB) Data publikacji: 2017-04-26 21:01:15 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2016 rok

Z_W_13_2017
(Z_W_13_2017.pdf - 399.164 KB) Data publikacji: 2017-04-26 21:01:53 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Z_W_14_2017
(Z_W_14_2017.pdf - 412.475 KB) Data publikacji: 2017-04-26 21:02:24 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej"

Z_W_15_2017
(Z_W_15_2017.pdf - 981.772 KB) Data publikacji: 2017-07-05 09:31:19 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_16_2017
(Z_W_16_2017.pdf - 350.783 KB) Data publikacji: 2017-07-05 09:38:31 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowyn Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Z_W_17_2017
(Z_W_17_2017.pdf - 1895.932 KB) Data publikacji: 2017-07-05 09:40:41 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_18_2017
(Z_W_18_2017.pdf - 1869.111 KB) Data publikacji: 2017-07-05 09:41:32 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_19_2017
(Z_W_19_2017.pdf - 270.265 KB) Data publikacji: 2017-07-05 09:43:50 Redaktor: Administrator

Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn

Z_W_20_2017
(Z_W_20_2017.pdf - 324.455 KB) Data publikacji: 2017-07-18 21:52:51 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Z_W_21_2017
(Z_W_21_2017.pdf - 1968.39 KB) Data publikacji: 2017-07-18 21:53:40 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_22_2017
(Z_W_22_2017.pdf - 618.298 KB) Data publikacji: 2017-07-18 21:54:09 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_23_2017
(Z_W_23_2017.pdf - 301.785 KB) Data publikacji: 2017-07-18 21:54:57 Redaktor: Administrator

Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Z_W_24_2017
(Z_W_24_2017.pdf - 605.64 KB) Data publikacji: 2017-07-18 21:55:33 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_25_2017
(Z_W_25_2017.pdf - 600.704 KB) Data publikacji: 2017-07-18 21:56:12 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_26_2017
(Z_W_26_2017.pdf - 306.984 KB) Data publikacji: 2017-07-18 22:02:33 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zniesienia klauzuli tajności "poufne" i "zastrzeżone" na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn

Z_W_27_2017
(Z_W_27_2017.pdf - 987.893 KB) Data publikacji: 2017-07-18 22:03:00 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_28_2017
(Z_W_28_2017.pdf - 809.701 KB) Data publikacji: 2017-07-18 22:03:43 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Z_W_29_2017
(Z_W_29_2017.pdf - 2555.947 KB) Data publikacji: 2017-07-18 22:04:24 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z_W_30_2017
(Z_W_30_2017.pdf - 521.637 KB) Data publikacji: 2017-07-18 22:05:02 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 360

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2017-02-01 21:31:47
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2017-02-01 21:32:27
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2017-07-18 22:05:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony