URM_Rok 2020

Wersja do druku

URM_Rok 2020

Załączone pliki:

URM_IX_82_2020
(URM_IX_82_2020.pdf - 1379.1 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:55:36 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_IX_83_2020
(URM_IX_83_2020.pdf - 3540.271 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:56:17 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035

URM_IX_84_2020
(URM_IX_84_2020.pdf - 185.576 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:56:51 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn

URM_IX_85_2020
(URM_IX_85_2020.pdf - 1646.138 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:57:25 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn

URM_IX_86_2020
(URM_IX_86_2020.pdf - 440.383 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:57:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

URM_IX_87_2020
(URM_IX_87_2020.pdf - 181.837 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:58:30 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2019/2020

URM_IX_88_2020
(URM_IX_88_2020.pdf - 190.417 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:59:19 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

URM_X_89_2020
(URM_X_89_2020.pdf - 1051.626 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:59:50 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_X_90_2020
(URM_X_90_2020.pdf - 3263.279 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:00:39 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035

URM_X_91_2020
(URM_X_91_2020.pdf - 267.754 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:01:07 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarkowy

URM_X_92_2020
(URM_X_92_2020.pdf - 179.142 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:01:37 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

URM_X_93_2020
(URM_X_93_2020.pdf - 1521.215 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:02:12 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2020 rok

URM_X_94_2020
(URM_X_94_2020.pdf - 543.087 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:02:38 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_X_95_2020
(URM_X_95_2020.pdf - 190.816 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:03:12 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 147

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2020-03-26 14:53:58
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2020-03-26 15:03:36
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2020-03-26 15:03:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony