ZB 2021

Wersja do druku

Zarządzenia Burmistrza z roku 2021
Załączone pliki
Z_B_1_2021.pdfZ_B_1_2021 (Z_B_1_2021.pdf - 23.527 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:00:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
Z_B_2_2021.pdfZ_B_2_2021 (Z_B_2_2021.pdf - 55.467 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:02:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie do prowadzenia projektu pn "AKTYWNI SENIORZY"
Z_B_3_2021.pdfZ_B_3_2021 (Z_B_3_2021.pdf - 357.798 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:05:01 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2021
Z_B_4_2021.pdfZ_B_4_2021 (Z_B_4_2021.pdf - 48.283 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:05:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Z_B_5_2021.pdfZ_B_5_2021 (Z_B_5_2021.pdf - 428.253 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:09:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2014 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia" Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Miasta i Gminy Nowy Korczyn o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych"
Z_B_6_2021.pdfZ_B_6_2021 (Z_B_6_2021.pdf - 388.886 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:55:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_7_2021.pdfZ_B_7_2021 (Z_B_7_2021.pdf - 544.2 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:55:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_8_2021.pdfZ_B_8_2021 (Z_B_8_2021.pdf - 60.504 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:57:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Nowy Korczyn w 2021 roku
Z_B_9_2021.pdfZ_B_9_2021 (Z_B_9_2021.pdf - 32.294 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:57:58 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Z_B_10_2021.pdfZ_B_10_2021 (Z_B_10_2021.pdf - 33.238 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 09:06:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2021 r.
Z_B_11_2021.pdfZ_B_11_2021 (Z_B_11_2021.pdf - 214.632 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 09:08:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023
Z_B_12_2021.pdfZ_B_12_2021 (Z_B_12_2021.pdf - 2175.369 KB)
Data publikacji: 2021-05-18 14:44:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn
Z_B_13_2021.pdfZ_B_13_2021 (Z_B_13_2021.pdf - 34.927 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 09:37:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Z_B_14_2021.pdfZ_B_14_2021 (Z_B_14_2021.pdf - 32.29 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:08:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 170

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2021-04-29 07:57:36
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2021-04-29 07:58:01
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2021-05-18 14:49:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony