Opublikowano: 2017-10-12 12:18:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
: „Przebudowa drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100” oraz przebudowa drogi gminnej nr 353073T Czarkowy – Kocina od km 0+000 do km 1+200”

Wynik postepowania:

Nowy Korczyn, dnia 12.10.2017 r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

                Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn informuje, że w dniu 03.10.2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100” oraz przebudowa drogi gminnej nr 353073T Czarkowy – Kocina od km 0+000 do km 1+200”, numer postępowania: ZITŚ. 721.9.2017

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 12.10.2017 r. o godz. 10:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów w Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Łączna ilość punktów

Zadanie 1 i 2

1

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

Dylmex - Inwestycje Sp. k.

ul. Rakowska 33,

28-200 Staszów

60,00

20,00

20,00

100,00

Wyk w 4 egz.

1.     Wykonawca egz. 1

2.     Egz. 2 strona internetowa

3.     Egz. 3 Tablica ogłoszeń

4.     Egz. 4 a/a
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 656
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-09-15 15:58:07
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-09-15 16:06:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu