Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 169

Data publikacji:
2017-05-16 13:22:03

Przedmiot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn gm. Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: Zakres inwestycji: Kolektory grawitacyjne: • kanały sanitarne PVC Ø200 mm: 3 827,00 mb • sięgacze PVC Ø160 mm: 1 443,50 mb • kanały sanitarne PE Ø160 mm (do podłączenia studzienek z filtrem antyodorowym): 6,50 mb Rurociągi tłoczne: • rurociąg tłoczny na sieci PE Ø90 mm: 1 405,50 mb Przyłącza kanalizacji sanitarnej : • przyłącza PVC Ø160 mm: 928,00 mb Uzbrojenie: • przepompownia sieciowa ø1500 mm 2 szt. • zasuwa nożowa Ø200 mm 2 szt. • zasuwa nożowa Ø80 mm 8 szt. • studzienki kanalizacyjne Ø1200 mm na sieci 116 szt. • studzienki rewizyjne Ø600 mm na sięgaczach 60 szt. • studzienki rewizyjne Ø600 mm na przyłączach 23 szt. • studzienki kanalizacyjne Ø1200 mm z dyfuzorem (pełniące również funkcję studzienek rozprężnych): 2 szt. • studzienki Ø1200 mm z czyszczakiem rewizyjnym 2 szt. • zawór napowietrzająco – odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi 2 szt. • studzienki z filtrem antyodorowym Ø650 mm 4 szt. • trójniki redukcyjne DN 200x160 mm PVC 2 szt. Rury osłonowe: • stalowe rury ochronne Ø323.9×10.0 mm na sieci 156,00 mb • stalowe rury ochronne Ø273.0×9.0 mm na sięgaczach 150,00 mb • stalowe rury ochronne Ø273.0×9.0 mm na przyłączach 51,00 mb • stalowe rury ochronne Ø159.0×5,6 mm na rurociągach tłocznych 36,00mb • dwudzielne rury ochronne typu AROT (na gazociągach) 156,00 mb • dwudzielne rury ochronne typu AROT (na kablach eNN) i telekomunikacyjnych) 54,00 mb Zadanie nr 2 – „Budowa sieci wodociągowych w msc. Kawęczyn gm. Nowy Korczyn”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: • Długość sieci wodociągowej ϕ 110 PE 100 RC SDR 17 1407,4 m • Długość przyłączy wodociągowych ϕ 40 PE 100 RC SDR 17 225,4 m • Hydranty p.poż. nadziemne D80 9 szt. • Studzienka wodomierzowa 2 szt.

Załączone pliki
Ogloszenie_o_zamowieniu_169.docxOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_o_zamowieniu_169.docx - 33.822 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 13:29:49 Redaktor: Administrator
SIWZ_169.docSIWZ (SIWZ_169.doc - 274.432 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 13:30:41 Redaktor: Administrator
Zalaczniki_do SIWZ_169.zipZałączniki do SIWZ (Zalaczniki_do SIWZ_169.zip - 188.324 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 13:31:04 Redaktor: Administrator
Dokumentacja_kanalizacja_169.zipDokumentacja - kanalizacja (Dokumentacja_kanalizacja_169.zip - 25496.053 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 13:33:22 Redaktor: Administrator
Dokumentacja_wodociag_169.zipDokumentacja- Wodociągi (Dokumentacja_wodociag_169.zip - 11887.798 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 13:34:35 Redaktor: Administrator
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_169.docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_169.docx - 21.042 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 13:38:08 Redaktor: Administrator
informacja_nr_1_169.docInformacja dla wykonawców nr 1 (informacja_nr_1_169.doc - 59.904 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 14:49:30 Redaktor: Administrator
informacja_nr_2_169.docInformacja dla wykonawców nr 2 (informacja_nr_2_169.doc - 78.848 KB)
Data publikacji: 2017-05-25 14:55:22 Redaktor: Administrator
zestawienie_169.docZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_169.doc - 52.224 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 21:18:31 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1561
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-05-16 13:22:03
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-05-16 13:39:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu