Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 170

Data publikacji:
2017-05-19 14:06:01

Przedmiot: Przebudowa boisk sportowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Zadanie nr 1 -. PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWIE WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UTWARDZENIEM TERENU I BUDOWĄ OGRODZENIA NA DZIAŁCE NR 210/4, 211/1, 212/1. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych i ogrodzeń - Roboty ziemne związane z korytowaniem pod podbudowy z kruszywa mineralnego - Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów liniowych pod ogrodzenia. – Wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej - Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu - Roboty budowlane związane z budową ogrodzeń i piłkochwytów. - Wyposażenie boisk - Zagospodarowanie terenu zielenią niską Zadanie nr 2 PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KORCZYNIE NA DZIAŁCE NR 1577/2 – Etap I Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe piłkochwytów - Roboty ziemne związane z korytowaniem pod podbudowy z kruszywa mineralnego - Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów jamistych pod fundamenty piłkochwytów. – Wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej - Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal - Roboty budowlane związane z budową piłkochwytów. - Wyposażenie boiska - Zagospodarowanie terenu zielenią niską Zadanie nr 3 PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KORCZYNIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA NIERUCHOMOŚCI NA DZIAŁCE NR 1.487. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe ogrodzeń - Roboty ziemne związane z korytowaniem pod podbudowy z kruszywa mineralnego - Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów jamistych pod ogrodzenia. – Wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej - Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal - Roboty budowlane związane z budową ogrodzeń i piłkochwytów. - Wyposażenie boiska - Zagospodarowanie terenu zielenią niską Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

Załączone pliki
ogloszenie_170.docxOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_170.docx - 33.939 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 14:10:24 Redaktor: Administrator
SIWZ_170.docSIWZ (SIWZ_170.doc - 329.728 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 14:10:45 Redaktor: Administrator
zalaczniki_170.zipzałączniki (zalaczniki_170.zip - 646.969 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 14:11:15 Redaktor: Administrator
Brzostkow_170.zipdokumentacja - Brzostków (Brzostkow_170.zip - 14338.333 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 14:12:52 Redaktor: Administrator
Nowy_korczyn_170.zipdokumentacja - Nowy Korczyn (Nowy_korczyn_170.zip - 10028.31 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 14:15:16 Redaktor: Administrator
Stary_korczyn_170.zipdokumentacja - Stary Korczyn (Stary_korczyn_170.zip - 3850.369 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 14:18:05 Redaktor: Administrator
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_170.docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_170.docx - 20.783 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 12:54:51 Redaktor: Administrator
informacja_nr_1_170.docInformacja dla wykonawców nr 1 (informacja_nr_1_170.doc - 158.72 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 12:56:30 Redaktor: Administrator
zestawienie_ofert_170.docZestawienie ofert (zestawienie_ofert_170.doc - 102.912 KB)
Data publikacji: 2017-06-07 08:18:05 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1173
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-05-19 14:06:01
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-05-19 14:18:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu