Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 0412345432, fax. 0412345401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 175

Data publikacji:
2017-09-15 15:58:07

Przedmiot: : „Przebudowa drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100” oraz przebudowa drogi gminnej nr 353073T Czarkowy – Kocina od km 0+000 do km 1+200”

Treść przetargu:
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100 Zakres robót: – koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI równiarką z odwozem do 3 km ; – warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm; – warstwa podbudowy z kruszywa 31,5 – 63,0mm gr. 20cm; – warstwa podbudowy z kruszywa 0 – 31,5mm gr. 10cm; – warstwa wyrównawcza mieszanką mineralno – asfaltową 75 kg/m2; – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm; – pobocza gruntowe; Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 353073T Czarkowy – Kocina od km 0+000 do km 1+200 a) Zakres robót od km 0+000 do km 0+400 – koryto wykonane równiarką gr.45 cm z odwozem do 5 km – piasek gr.15 cm – podbudowa 31,5 ÷ 63,0 mm gr.20 cm – podbudowa 0 ÷ 31,5 mm gr.10 cm – ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 75kg/m˛ AC 11 W – ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S gr.4 cm – utwardzenie poboczy kruszywem 0 ÷ 31,5mm gr.10cm szerokości 2 x 0,75m – droga klasy – D ( Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) b) Zakres robót od km 0+400 do km 1+200 – wyrównanie kruszywem 0 ÷ 31,5 mm gr.10 cm – ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 75kg/m˛ AC 11 W – ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S gr.4 cm – utwardzenie poboczy kruszywem 0 ÷ 31,5mm gr.10cm szerokości 2 x 0,75m – droga klasy – D ( Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)

Załączone pliki
ogloszenie_175.docxOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_175.docx - 29.603 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 16:00:43 Redaktor: Administrator
SIWZ_175.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ_175.doc - 271.872 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 16:00:59 Redaktor: Administrator
zalaczniki_do_siwz_175.zipZałączniki do SIWZ (zalaczniki_do_siwz_175.zip - 244.607 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 16:01:34 Redaktor: Administrator
dokumentacja_175.zipdokumentacja (dokumentacja_175.zip - 20091.707 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 16:04:38 Redaktor: Administrator
inf_dla_wyk_nr_1_175.docinformacja dla wykonawców nr 1 (inf_dla_wyk_nr_1_175.doc - 72.192 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 14:38:56 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm_ogl_175.docxogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zm_ogl_175.docx - 12.222 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 14:39:29 Redaktor: Administrator
zestawienie_175.pdfzestawienie ofert (zestawienie_175.pdf - 287.155 KB)
Data publikacji: 2017-10-07 10:28:34 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 657
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-09-15 15:58:07
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-09-15 16:06:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu