Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 207

Data publikacji:
2019-12-23 13:08:39

Przedmiot: Dostawa produktów żywnościowych

Treść przetargu:
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1g do SIWZ i
obejmuje następujące zadania: Zadanie nr 1 Art. spożywcze Zadanie nr 2 Jajka Zadanie nr 3
Mięso i wędliny Zadanie nr 4 Nabiał Zadanie nr 5 Warzywa i owoce 3.2. Zamawiający
informuje, że przy dostawach będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza
to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej.
Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast
gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 60% artykułów wymienionych w
Załącznikach od Nr 1a do Nr 1g. 3.3. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu
zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy.
Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe
produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty
równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na
równoważność. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych
w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, do siedziby Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Nowym Korczynie, ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn. W ramach zaoferowanej
ceny wykonawca dostarczy i doniesie produkty do siedziby Zamawiającego. 3.4. Wspólny
Słownik; Kod CPV 15800000-6; 15100000-9; 03200000-3; 15550000-8; 15321000-4. 3.5.
Dostarczane artykuły muszą posiadać pierwszą klasę jakości (ze względu na charakter i
właściwości produktu) i właściwy okres przydatności do spożycia, w opakowaniach
dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać produkt przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i
uszkodzeń mechanicznych. Pierwsza klasa jakości mięsa oznacza: mięso chude, nieścięgniste o
zawartości tłuszczu 7%, bez tłuszczu zewnętrznego, nie zawierające skórek, chrząstek, ścięgien
niekonsumpcyjnych i powięzi. Ponadto Zamawiający zastrzega, że dostarczany asortyment
musi być świeży. Niedopuszczalnym jest dostarczanie przez Wykonawcę produktów
zamrożonych

Załączone pliki
ogloszenie_207.pdfOgłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_207.pdf - 395.742 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:16:27 Redaktor: Administrator
siwz_207.DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz_207.DOC - 185.856 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:18:39 Redaktor: Administrator
zestawienie_207.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_207.pdf - 52.465 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 08:47:50 Redaktor: Administrator
wyniki_207.pdfInformacja o wynikach (wyniki_207.pdf - 68.191 KB)
Data publikacji: 2020-01-27 12:55:52 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 559
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-12-23 13:08:39
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-12-23 13:19:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu