Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 210

Data publikacji:
2020-02-18 13:59:32

Przedmiot: Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II

Treść przetargu:
Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie 1: Oświetlenie boiska Zakres prac obejmuje: montaż 6 słupów oświetleniowych, ilość opraw i moce wg
części rysunkowej. Zasilanie obwodów 5-przewodowe i 3-przewodowe oraz płaskownik Fe/Zn25x4mm (PE). Sterowanie oświetleniem boiska rozłącznikami
izolacyjnymi w tablicy TB. W zakres robót Wykonawcy wchodzi: • dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania
wymaganego zakresu prac, • dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na
jakość wykonanej robót, • montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, • dostawa i montaż tras WLZ oraz kabli i przewodów wchodzących w skład
instalacji elektrycznej, • dostawa i montaż opraw oraz słupów, • wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu robót
elektrycznych, • wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów, • wykonanie i przygotowanie do odbioru
wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególności instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych, • wykonanie instalacji połączeń
wyrównawczych, • wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich zastosowanych materiałów, urządzeń, osprzętu oraz innych
rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. Zadanie 2: Remont budynku szkoły Zakres prac obejmuje: • malowanie pomieszczeń niski parter; •
malowanie pomieszczeń wysoki parter; • malowanie pomieszczeń II piętro – korytarz; • remont podłóg szkoła podstawowa; • malowanie pomieszczeń
Gimnazjum; • wymiana instalacji elektrycznej niski parter Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach zadania pn. Rewitalizacja miejscowości
gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Załączone pliki
ogloszenie_210.pdfOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_210.pdf - 175.602 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 14:00:30 Redaktor: Administrator
SIWZ_210.docSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ_210.doc - 329.216 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 14:01:03 Redaktor: Administrator
zalaczniki_210.zipzałączniki do SIWZ (zalaczniki_210.zip - 767.341 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 14:01:37 Redaktor: Administrator
dokumentacja_210.zipDokumentacja do przetargu (dokumentacja_210.zip - 1531.371 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 14:02:29 Redaktor: Administrator
ogloszenie_o_zm1_210.docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogloszenie_o_zm1_210.docx - 13.705 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 14:03:02 Redaktor: Administrator
informacja_nr_1_210.pdfInformacja dla wykonawców nr 1 (informacja_nr_1_210.pdf - 97.846 KB)
Data publikacji: 2020-02-26 14:10:33 Redaktor: Administrator
ogloszenie_o_zm_210.pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogloszenie_o_zm_210.pdf - 220.865 KB)
Data publikacji: 2020-02-26 14:12:20 Redaktor: Administrator
informacja_nr2_210.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (informacja_nr2_210.pdf - 97.465 KB)
Data publikacji: 2020-02-27 21:29:35 Redaktor: Administrator
zestawienie_210.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_210.pdf - 66.437 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 14:48:32 Redaktor: Administrator
wyniki_210.pdfWyniki przetargu (wyniki_210.pdf - 96.274 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 18:48:29 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 632
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2020-02-18 13:59:32
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2020-02-18 14:04:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu